• 044 500 330

Digitalna edukacija

Na projektu Digitalna edukacija održana druga radionica u Sisku

U sklopu projekta „Digitalna edukacija“ (UP.04.2.1.11.0327) održana je druga po redu radionica u Sisku 12.11.2022.

digiedu 2 radionica2

Radionica je dio projektnih aktivnosti osmišljavanja i provedbe izobrazbe i drugih oblika jačanja i unaprjeđenja kapaciteta zaposlenika i/ili volontera organizacija civilnoga društva za neposredan rad u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja i obrazovanja, uključujući prilagodbu poslovanja uz primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

digiedu 2 radionica1

Na radionici su sudjelovali članovi udruga Jadranske aero-svemirske asocijacije (A3), Hrvatske zajednice tehničke kulture (HZTK) te Igre znanja, udruge za digitalnu edukaciju i igru (IgZ). Predavačica je bila prof. Lidija Mandić, profesorica na Grafičkom fakultetu u Zagrebu, a tema održane radionice je „Modeliranje sadržaja i IKT alata za ranjive skupine“.

digiedu 2 radionica3

Radionica je održana u prostoru Udruženja obrtnika u Sisku, a sudjelovalo je 14 članova udruga; zaposlenika ili volontera.
Članovima udruga su na radionici podijeljeni priručnici i brošure o sigurnosti na internetu izrađeni u sklopu projekta, a koje možete pronaći na portalu: https://digitalna-edukacija.org/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Sadržaj objave isključiva je odgovornost Jadranske aero-svemirske asocijacije.
Za više informacija o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr 

digi edu

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd