Službena mrežna stranica Sisačko-moslavačke županije

  • 044 500 000

Projekt “Step2Peak, Activate&Respond2Kids – SPARK / Korak prema vrhu – ISKRA”

Projekt “Step2Peak, Activate&Respond2Kids – SPARK / Korak prema vrhu – ISKRA”
financiran sredstvima Programa za cjeloživotno učenje, Comenius Regio partnerstvo


Partneri u projektu:

Hrvatska
Sisačko-moslavačka županija – nositelj projekta, vodeći partner
Osnovna škola Braća Ribar (Sisak)
Srednja škola Tina Ujevića (Kutina)
Srednja škola Petrinja
Glazbena škola u Novskoj
Zaklada Iskra za nadarenu djecu Sisačko-moslavačke županije

Latvija

Općina Rezekne - nositelj projekta
Srednja škola Malta
Osnovna škola Veremi
Rezekne visokoškolska ustanova (Sveučilište Rezekne)

Vrijednost projekta 38.070 EUR-a – doprinos Sisačko-moslavačke županije 4.517,50 EUR-a, odobreni iznos potpore 33.552,50 EUR-a.

Razdoblje provedbe:

1. kolovoz 2011. – 31. srpanj 2013.
Opći cilj projekta je poboljšati kvalitetu i učinkovitost obrazovnog sustava, osnažiti kreativnost i inovacije, potaknuti mobilnost, te promovirati koncept cjeloživotnog učenja.

Glavne aktivnosti:

 Trening seminari za rad s darovitom djecom namijenjeni djelatnicima u sustavu odgoja i obrazovanja; ravnateljima, odgajateljima, učiteljima, psiholozima. Teme: identifikacija darovitih, mjerenje, procjena, savjetovanje i profesionalna orijentacija
 Savjetovanje za roditelje – kako prepoznati nadarenost kod djeteta i usmjeriti gad a pravilno razvija i maksimalno iskoristi svoje sposobnosti
 Aktivnosti s darovitom djecom i mladeži: radionice za poticanje intelektualnog I kreativnog razvoja djece
 Studijsko putovanje predstavnika partnera SMŽ u Općinu Rezekne s ciljem upoznavanja sustava rada s nadarenom djecom
 Okrugli stol predstavnika SMŽ i Općine Rezekne organiziran povodom podjele nagrada nadarenima Zaklade “Iskra”, razmjena iskustva; osnivanje i djelovanje Zaklade, razvoj sustava mjerila i provedba postupka dodjele potpora
 Priprema publikacije “Iskustva na temu prepoznavanja i razvoja nadarene djece”
 Promotivne aktivnosti; konferencije za novinare, dizajn loga projekta, promotivni materijali, radio emisije, brošura s rezultatima projekta

Očekivani rezultati:

1. Uvedene inovacije u sustav prepoznavanja i praćenja nadarene djece, te povećan broj projekata u koje su uključena nadarena djeca (školska natjecanja, radionice, potpore)
2. Uspostavljena mreža stručnjaka upoznatih s metodologijom rada s nadarenom djecom (nastavnici, roditelji, psiholozi)
3. Povećana razina svijesti o prepoznavanju nadarenosti i mogućnostima rada s nadarenom djecom

>> PROVEDENE PROJEKTNE AKTIVNOSTI

>> Brošura s rezultatima provedbe projekta SPARK

>> Priručnik Iskustva u prepoznavanju i razvoju nadarene djece i mladihOvaj projekt se financira uz podršku sredstava Europske komisije.
Sadržaj ove web stranice odražava isključivo stajalište Sisačko-moslavačke županije i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se na njoj nalaze.

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-000

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

zpd
 

facebook1