• 044 500 330

Vijesti

SMŽ jedna od pet županija koje će provoditi pilot-projekt preventivnih pregleda građana starijih od 40 godina

SMŽ jedna od pet županija koje će provoditi pilot-projekt preventivnih pregleda građana starijih od 40 godina

Pilot-projekt preventivnih zdravstvenih pregleda kreće krajem travnja, trajat će tri mjeseca i obuhvatiti 1000 građana starijih od 40 godina, koji najmanje dvije godine nisu bili kod svog liječnika obiteljske medicine. Obuhvatit će pet županija, iz svake po 200 osoba, u Sisačko-moslavačkoj, Osječko-baranjskoj, Međimurskoj, Primorsko-goranskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji.
Pregledima će biti obuhvaćene sve dobne skupine starije od 40 godina, no naglasak će biti na skupinu od 40 do 44 godine, jer je utvrđeno da ona najmanje odlazi liječniku, a u toj dobi počinje niz kroničnih bolesti.
Građani će dobiti pozive od zavoda za javno zdravstvo poštom, elektronski ili telefonskim pozivom, dobit će plaćeni slobodan dan za obavljanje pregleda. Odaziv je dobrovoljan i onaj tko se ne odazove neće biti penaliziran.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo odredio je skup pretraga koje će se, ovisno o dobi i spolu obavljati. Uključene su krvne pretrage, pregled srca, pluća, trbuha i ekstremiteta, određivanje indeksa tjelesne mase, denzitometrija za starije od 65 godina, kontrolu vida i sluha, mamografski pregledi i hemokult test za starije od 50 godina, koji se nisu odazivali na nacionalne preventivne preglede za rano otkrivanje raka dojke i raka debelog crijeva.

Sisačko-moslavačka županija se odlučila za model pilot-projekta prema kojem će liječnici obiteljske medicine, koji su se dobrovoljno javili za sudjelovanje u projektu, sami raditi cijeli preventivni zdravstveni pregled u svojim ordinacijama, a sve troškove u cijelosti snosi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd