• 044 500 330

Vijesti

U četvrtak 19. siječnja 2023. godine, na incijativu župana Ivana Celjaka, održana je sjednica Stožera civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije radi porasta vodostaja na području županije. Sve relevantne službe kontinuirano prate stanje na terenu.

Održana sjednica Stožera civilne zaštite SMŽ

U četvrtak 19. siječnja 2023. godine, na incijativu župana Ivana Celjaka, održana je sjednica Stožera civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije radi porasta vodostaja na području županije. Sve relevantne službe kontinuirano prate stanje na terenu.

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd