• 044 500 330

Vijesti

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o dodjeli jednokratne novčane pomoći osobama u privremenom smještaju za stradale u potresu odobrava se pomoć osobama koje se nalaze u privremenom smještaju za stradale u potresu, uključujući u zamjenskom smještaju, privremenom smještaju u mobilnim stambenim jedinicama, odnosno kontejnerima ili kontejnerskim naseljima te kolektivnom smještaju u organizaciji područne (regionalne) odnosno lokalne samouprave pogođenom potresom koji taj status imaju na dan 1.12.2022. godine.

Jednokratne novčane pomoći osobama u privremenom smještaju za stradale u potresu

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o dodjeli jednokratne novčane pomoći osobama u privremenom smještaju za stradale u potresu odobrava se pomoć osobama koje se nalaze u privremenom smještaju za stradale u potresu, uključujući u zamjenskom smještaju, privremenom smještaju u mobilnim stambenim jedinicama, odnosno kontejnerima ili kontejnerskim naseljima te kolektivnom smještaju u organizaciji područne (regionalne) odnosno lokalne samouprave pogođenom potresom koji taj status imaju na dan 1.12.2022. godine.

Pomoć se odobrava u iznosu 2.000,00 kn po članu obitelji a najviše do iznosa od 10.000,00 kn po kućanstvu.

Podatke prikuplja i obrađuje Središnji ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje koji će podatke prikupiti od svih dionika koji sudjeluju u osiguravanju privremenog smještaja. Na temelju OIB-a FINA će vršiti isplate korisnicima (nositeljima kućanstava) na otvoreni tekući račun, a ukoliko osoba ima otvoren zaštićeni račun isplata će se vršiti na njegov zaštićeni račun.

Važno je istaknuti da smo organizirali provedbu Odluke na način da korisnici ne trebaju poduzimati nikakve korake niti podnositi zahtjeve.

Isplata će biti do 30.12.2022. godine.

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd