• 044 500 330

Vijesti

Turističko vijeće Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije

Turističko vijeće Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije

Sisačko-moslavački župan Ivo Žinić kao predsjednik Turističkog vijeća Sisačko-moslavačke županije održao je sjednicu Turističkog vijeća na kojoj je usvojeno izvršenje Programa rada za 2020. godinu.
Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije tijekom 2020. godine pružala je stručnu i svaku drugu pomoć turističkim zajednicama s područja županije u pitanjima bitnim za njihovo djelovanje i razvoj. Turistička zajednica potiče i pomaže u razvoju turizma na područjima koja nisu turistički razvijena, razvijanjem novih turističkih proizvoda. Budući da je 2020. godinu obilježila kriza uzrokovana pandemijom koronavirusa, djelovanje turističkih zajednica bilo je izrazito otežano i TZ SMŽ se prilagodila situaciji te djelovala prema epidemiološkim mogućnostima.

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd