• 044 500 330

Vijesti

Razvojna agencija SI-MO-RA je najbolja europska agencija u 2020. godini

Razvojna agencija SI-MO-RA je najbolja europska agencija u 2020. godini

Razvojna agencija SI-MO-RA, prema odabiru EURADA – Europskog udruženja razvojnih agencija sa sjedištem u Bruxellesu, ocijenjena je kao najbolja europska razvojna agencija, ujedno i do sada jedina kao takva u Hrvatskoj.
Župan Ivo Žinić je istaknuo kako je veliko zadovoljstvo kada jedna ustanova kao što je Razvojna agencija Sisačko- moslavačke županije postigne ovakvo zavidno i hvalevrijedno priznanje. Razvojna agencija broji niz projekata iz područja poduzetništva, ruralnog razvoja, strateškog planiranja, socijalnih fondova i EU fondova, a samim time i nagrada i priznanja koje su je pozicionirale na razinu prepoznatljivosti ne samo u Hrvatskoj već i šire. Podsjetio je kako je Sisačko – moslavačka županija u suradnji s Razvojnom agencijom SIMORA od 2015. godine do danas pripremila gotovo 573 projekta, a samo u nazad dvije godine prijavljeno je 179 projekata. Vrijednost prijavljenih projekata je oko 1.155.000.000,00 kuna, dok je u provedbi još projekata u vrijednosti 700 milijuna kuna.
„Onog trenutka kada sam došao na čelo Sisačko-moslavačke županije rekao sam kako se ne smije dogoditi da promakne ijedan natječaj. Rezultat toga i jesu svi ovi projekti kojima nastojimo doprinijeti razvoju županije te opstanku na ovim prostorima, a kroz našu razvojnu agenciju to i postižemo. Ovom prilikom pohvaljujem sve djelatnike razvojne agencije i vjerujem kako je ova nagrada veliko priznanje kako njima, tako i direktoru jer svako zalaganje koje su uložili, doprinijeli su poboljšanju život i osiguranju radnih mjesta na ovom području.“ – izjavio je župan Žinić.

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd