• 044 500 330

Vijesti

Informacije o radu Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko-pravne poslove

Informacije o radu Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko-pravne poslove

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE


Stranke svoje zahtjeve i drugu dokumentaciju mogu poštom ili osobno dostaviti na adresu Rimska 28, 44000 Sisak  


Privremena pročelnica: Silvija Desić Basarić, mag. iur.
E-pošta:
Telefon: 044 500-001

Odsjek za opću upravu
E-pošta:

Voditeljica Odsjeka: Silvana Tome, mag. admin. publi.
E-pošta:
Telefon: 044 500-003

Odsjek za imovinsko-pravne poslove
E-pošta:

Voditeljica Odsjeka: Ivana Pavičić, mag. iur.
E-pošta:
Telefon: 044 500-092

KONTAKTI – Osobna stanja građana
Telefaks: 044 500-025
E-pošta:

SISAK, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26
Tel. 044 500-032
KUTINA, Kneza Ljudevita Posavskog 27
Tel. 044 500-108
NOVSKA, Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2
Tel. 044 500-129
PETRINJA, Petrinja, Gundulićeva 2 (trenutno nije u funkciji – stranke se mogu javiti u Sisak, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26, Tel. 044 500-032)

KONTAKTI – Registar birača
Telefaks: 044 500-025
E-pošta:
SISAK, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26
Tel. 044 500-032 i 044 500-048

MATIČNI URED KUTINA, Kutina, Kneza Ljudevita Posavskog 27
Tel. 044 500-111
MATIČNI URED NOVSKA, Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2
Tel. 044 500-131
MATIČNI URED PETRINJA, Petrinja, Ivana Gundulića 2 (trenutno nije u funkciji – stranke se mogu javiti u Sisak, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26, 044 500-032 i 044 500-048 ili u druge navedene Matične urede)
MATIČNI URED HRVATSKA KOSTAJNICA, Hrvatska Kostajnica, Trg Nikole Šubića Zrinskog 1
Tel. 044 500-143
MATIČNI URED DVOR, Dvor, Trg J. Jelačića 10
Tel. 044 500-149
MATIČNI URED GLINA, Glina, Trg bana Josipa Jelačića 3 (trenutno nije u funkciji – stranke se mogu javiti u Sisak, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26, 044 500-032 i 044 500-048 ili u druge navedene Matične urede)
MATIČNI URED TOPUSKO, Topusko, Trg bana Josipa Jelačića 1
Tel. 044 500-179
MATIČNI URED GVOZD, Vrginmost, Trg dr. Franje Tuđmana 6
Tel. 044 881-015

KONTAKTI - Matični uredi
Telefaks za sve Matične urede 044 500-025
E-pošta za sve Matične urede

MATIČNI URED SISAK
Sisak, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26
Matica rođenih - soba 7
Tel. 044 500-037 i 044 500-038
Matica vjenčanih i Knjiga državljana - soba 5
Tel. 044 500-043
Matica umrlih - soba 5
Tel. 044 500-044

MATIČNI URED SUNJA
Sunja, Trg kralja Tomislava 3
Tel. 044 833-009
- u Matičnom uredu Sunja je uredovni dan petkom od 7,30 do 15,30 sati, a za ostale dane u tjednu obratiti se u Matični ured Sisak, soba 5

MATIČNI URED KUTINA
Kutina, Kneza Ljudevita Posavskog 27
Tel 044 044 500-111

MATIČNI URED POPOVAČA
Popovača, Trg grofa Erdödyja 9
Tel. 044 500-119

MATIČNI URED NOVSKA
Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2
Tel. 044 500-130

MATIČNI URED PETRINJA
Petrinja, Ivana Gundulića 2
(trenutno nije u funkciji – stranke se mogu javiti u Sisak, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26, 044 500-037 i 044 500-038, 044 500-043, 044 500-044 ili u druge Matične urede)

MATIČNI URED HRVATSKA KOSTAJNICA
Hrvatska Kostajnica, Trg Nikole Šubića Zrinskog 1
Tel. 044 500-143

MATIČNI URED DVOR
Dvor, Trg bana Josipa Jelačića 10
Tel. 044 500-149

MATIČNI URED GLINA
Glina, Trg bana Josipa Jelačića 3
(trenutno nije u funkciji – stranke se mogu javiti u Sisak, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26, 044 500-037 i 044 500-038, 044 500-043, 044 500-044 ili u druge Matične urede)

MATIČNI URED TOPUSKO
Topusko, Trg bana Josipa Jelačića 1
Tel. 044 500-179

MATIČNI URED GVOZD
Vrginmost, Trg dr. Franje Tuđmana 6
Tel. 044 881-015

KONTAKTI – Registar udruga
Telefaks: 044 500-025
E-pošta:

SISAK, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26
Tel. 044 500-048
(trenutno nije u funkciji – stranke se mogu javiti u Kutinu, Kneza Ljudevita Posavskog 27,Tel. 044 500-108 i Novsku, Trg dr. Franje Tuđmana 2, Tel. 044 500-129)

PETRINJA, Ivana Gundulića 2
(trenutno nije u funkciji – stranke se mogu javiti u Kutinu, Kneza Ljudevita Posavskog 27,Tel. 044 500-108 i Novsku, Trg dr. Franje Tuđmana 2, Tel. 044 500-129)

KUTINA, Kneza Ljudevita Posavskog 27
Tel. 044 500-108

NOVSKA, Trg dr. Franje Tuđmana 2
Tel. 044 500-129

KONTAKTI – Registar zaklada i Registar sportskih djelatnosti
Telefaks: 044 500-025

SISAK, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26
Tel. 044 500-048

KONTAKTI – Potvrde o uzdržavanju i obiteljskom statusu
Telefaks: 044 500-025
SISAK, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26
Tel. 044 500-014

KONTAKTI – Imovinsko-pravni poslovi
SISAK, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26
Tel. 044 500-088
Tel. 044 500-092
KUTINA, Kneza Ljudevita Posavskog 27
Tel. 044 500-109
NOVSKA, Trg dr. Franje Tuđmana 2
Tel. 044 500-122

KONTAKTI – Besplatna pravna pomoć
SISAK, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26
Tel. 044 500-016

KONTAKTI – Stambeno zbrinjavanje
SISAK, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26
Tel. 044 500-056
Tel. 044 500-054

PETRINJA, Gundulićeva 2
(trenutno nije u funkciji – stranke se mogu javiti u Sisak, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26, Tel. 044 500-056 i 044 500-054 ili u Novsku, Trg dr. Franje Tuđmana 2, Tel. 044 500-135)

GLINA, Trg bana Josipa Jelačića 2
(trenutno nije u funkciji – stranke se mogu javiti u Sisak, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26, Tel. 044 500-056 i 044 500-054 ili u Novsku, Trg dr. Franje Tuđmana 2, Tel. 044 500-135)

NOVSKA, Trg dr. Franje Tuđmana 2
Tel. 044 500-135

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd