• 044 500 330

Vijesti

Informacije o radu Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko-pravne poslove

Informacije o radu Upravnog odjela na korištenje u svrhu davanja informacija strankama

KONTAKTI – za sve poslove iz nadležnosti Upravnog odjela
E-pošta:

MATIČNI URED SISAK
- trenutno ne radi, moguće je dostaviti dokumentaciju na urudžbeni ured, Rimska 28 u Sisku (zgrada bivšeg Dunavskog Lloyda).

MATIČNI URED SUNJA
Sunja, Trg kralja Tomislava 3
Tel. 044 833-009
- uredovni dan petkom od 7,30 do 15,30 sati

MATIČNI URED KUTINA
Kutina, Kneza Ljudevita Posavskog 27
Tel 044 044 500-111

MATIČNI URED POPOVAČA
Popovača, Trg grofa Erdödyja 9
Tel. 044 500-119

MATIČNI URED NOVSKA
Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2
Tel. 044 500-130

MATIČNI URED PETRINJA
- trenutno ne radi

MATIČNI URED HRVATSKA KOSTAJNICA
Hrvatska Kostajnica, Trg Nikole Šubića Zrinskog 1
Tel. 044 500-143

MATIČNI URED DVOR
Dvor, Trg bana Josipa Jelačića 10
Tel. 044 500-149
- uredovni dani utorkom i četvrtkom

MATIČNI URED GLINA
- trenutno ne radi

MATIČNI URED TOPUSKO
Topusko, Trg bana Josipa Jelačića 1
Tel. 044 500-179

MATIČNI URED GVOZD
Vrginmost, Trg dr. Franje Tuđmana 6
Tel. 044 881-015

KONTAKTI – Registar udruga
– Registar zaklada i Registar sportskih djelatnosti
- Osobna stanja građana
KUTINA, Kneza Ljudevita Posavskog 27
Tel. 044 500-108
NOVSKA, Trg dr. Franje Tuđmana 2
Tel. 044 500-129

KONTAKTI – Potvrde o uzdržavanju i obiteljskom statusu
- javiti se u Strukovnu školu Sisak, I.Fistrovića 1

KONTAKTI – Imovinsko-pravni poslovi
– Besplatna pravna pomoć
– Stambeno zbrinjavanje
E-pošta:
KUTINA, Kneza Ljudevita Posavskog 27
Tel. 044 500-109

NOVSKA, Trg dr. Franje Tuđmana 2
Tel. 044 500-122, 044 500-135

 

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd