• 044 500 330

Vijesti

Mobilni timovi za psihološku i psihijatrijsku pomoć stradalima u potresu

Neuropsihijatrijska bolnica „DR. Ivan Barbot“ – Popovača osnovala je mobilne timove za psihološku i psihijatrijsku podršku koji za sada djeluju na području gradova Sisak, Petrinja i Glina.

KONTAKTI:
MOBILNI TIM ZA PSIHOLOŠKU I PSIHIJATRIJSKU PODRŠKU SISAK
VODITELJ TIMA SISAK, MOBITEL: 091 6125798
VRIJEME INTERVENCIJA: 8,00 – 15,00 SATI
MOBILNI TIM ZA PSIHOLOŠKU I PSIHIJATRIJSKU PODRŠKU PETRINJA
VODITELJ TIMA PETRINJA, MOBITEL: 098 236628
VRIJEME INTERVENCIJA: 8,00 – 15,00 SATI
MOBILNI TIM ZA PSIHOLOŠKU I PSIHIJATRIJSKU PODRŠKU GLINA
VODITELJ TIMA GLINA, MOBITEL: 091 1508808
VRIJEME INTERVENCIJA: 8,00 – 15,00 SATI
ZA HITNA KRIZNA PSIHOLOŠKA STANJA
MOBITEL: 091 1508805
VRIJEME INTERVENCIJE: 15,00 – 20,00 SATI
HITNA PSIHIJATRIJSKA AMBULANTA NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE „DR. IVAN BARBOT POPOVAČA“ 0-24 NA BROJ TELEFONA 044 569 270

Prim. Marina Kovač, dr. med., psihijatar
Koordinator za psihološku i psihijatrijsku podršku

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd