• 044 500 330

Vijesti

Dežurstva dentalne medicine od 4.1. do 29.1.

Obavještavamo vas da će ordinacije dentalne medicine na području Doma zdravlja Kutina, lokacija POPOVAČA, primati i zbrinjavati hitne dentalne slučajeve stanovništva s područja Doma zdravlja Sisak i Doma zdravlja Petrinja.

Dežurstvo

04. siječanj 2021. od 7 - 13 sati
dr Tanja Kranjčec, ordinacija u DZ Kutina, Lokacija Popovača, Trg grofova Erdodyja 17, telefon 044 670 839

05. siječanj 2021. od 13 - 18 sati
dr Tanja Kranjčec, ordinacija u DZ Kutina, Lokacija Popovača, Trg grofova Erdodyja 17, telefon 044 670 839

07. siječanj 2021. od 07 - 13 sati
dr Dominik Pleše, ordinacija u DZ Kutina, Lokacija Popovača, Trg grofova Erdodyja 17, telefon 044 670 839

08. siječanj 2021. od 13 - 18 sati
dr Dominik Pleše, ordinacija u DZ Kutina, Lokacija Popovača, Trg grofova Erdodyja 17, telefon 044 670 839

11. siječanj 2021. od 13 - 18 sati
Dr Maja Krakar , ordinacija u Popovači, Zagrebačka 24, telefon 044 679 320

12. siječanj 2021. od 13 - 18 sati
Dr Maja Krakar , ordinacija u Popovači, Zagrebačka 24, telefon 044 679 320

13. siječanj 2021. od 07 - 13 sati
Dr Maja Krakar , ordinacija u Popovači, Zagrebačka 24, telefon 044 679 320

14. siječanj 2021. od 07 - 18 sati
Dr Mislav Vuić , ordinacija u Popovači, Sisačka 16, telefon 044 670 650

15. siječanj 2021. od 13 - 18 sati
Dr Mislav Vuić , ordinacija u Popovači, Sisačka 16, telefon 044 670 650

16. siječanj 2021. od 07 - 13 sati
dr Vlatka Golik, ordinacija u Popovači, Zagrebačka 39, telefon 044 670 706

18. siječanj 2021. od 13 - 18 sati
dr Vlatka Golik, ordinacija u Popovači, Zagrebačka 39, telefon 044 670 706

19. siječanj 2021. od 13 - 18 sati
dr Vlatka Golik, ordinacija u Popovači, Zagrebačka 39, telefon 044 670 706

20. siječanj 2021. od 07 - 13 sati
Dr Damir Vuić , ordinacija u Popovači, Sisačka 16, telefon 044 670 650

21. siječanj 2021. od 13 - 18 sati
Dr Damir Vuić , ordinacija u Popovači, Sisačka 16, telefon 044 670 650

22. siječanj 2021. od 07 - 13 sati
Dr Damir Vuić , ordinacija u Popovači, Sisačka 16, telefon 044 670 650

23. siječanj 2021. od 07 - 13 sati
dr Dominik Pleše, ordinacija u DZ Kutina, Lokacija Popovača, Trg grofova Erdodyja 17, telefon 044 670 839

25. siječanj 2021. od 07 - 13 sati
dr Dominik Pleše, ordinacija u DZ Kutina, Lokacija Popovača, Trg grofova Erdodyja 17, telefon 044 670 839

26. siječanj 2021. od 13 - 18 sati
dr Dominik Pleše, ordinacija u DZ Kutina, Lokacija Popovača, Trg grofova Erdodyja 17, telefon 044 670 839

27. siječanj 2021. od 13 - 18 sati
dr Tanja Kranjčec, ordinacija u DZ Kutina, Lokacija Popovača, Trg grofova Erdodyja 17, telefon 044 670 839

28. siječanj 2021. od 07 - 13 sati
dr Tanja Kranjčec, ordinacija u DZ Kutina, Lokacija Popovača, Trg grofova Erdodyja 17, telefon 044 670 839

29. siječanj 2021. od 13 - 18 sati
dr Tanja Kranjčec, ordinacija u DZ Kutina, Lokacija Popovača, Trg grofova Erdodyja 17, telefon 044 670 839

 

MOLIMO PACIJENTE DA SE OBAVEZNO PRVO NAJAVE TELEFONOM

Dom zdravlja Kutina

MOLIMO PACIJENTE DA SE OBAVEZNO PRVO NAJAVE TELEFONOM

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd