• 044 500 330

Vijesti

Raspored uzimanja briseva za testiranje na SARS-CoV-2

UZIMANJE BRISA NAZOFARINKSA ZA PCR NA SARS-COV 2 VIRUS

SISAK
- Trg grada Heidenheima 1, Sisak- drive in pokraj Športsko rekreacijskog centra Sisak (u kontejneru pokraj bazena)
- od ponedjeljka do petka (radnim danom) od 7.00 do 9.30 h
- testiranje se može obaviti isključivo uz predočenje uputnice izabranog liječnika

KUTINA
- A.G. Matoša 42, Kutina- Dom zdravlja Kutina (kontejner uz Dom zdravlja)
- utorak i četvrtak od 8.00 do 9.00 h
- ostale info na: www.dz-kutina.hr

PETRINJA
- Radoslava Lopašića 1, Petrinja- Dom zdravlja Petrinja (kontejner pokraj laboratorija)
- ponedjeljak, srijeda i petak od 7.00 do 8.00 h
- testiranje se može obaviti isključivo uz predočenje uputnice izabranog liječnika

POPOVAČA
 Jelengradska 1, Popovača- Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popovača - prizemlja IIb odjela (lokacija-dvorac bolnice)
 svaki dan (osim nedjelje) od 8.00 do 9.30 h
 testiranje se može obaviti isključivo uz predočenje uputnice izabranog liječnika

NAPOMENA: potrebno je imati crvenu uputnicu, pripremiti ime i prezime, MBO pacijenta i kontakt telefon te ime i prezime odabranog liječnika opće medicine

BRZI ANTIGENI TEST NA SARS-Cov 2 VIRUS

SISAK
- Trg grada Heidenheima 1, Sisak- pokraj Športsko rekreacijskog centra Sisak (u kontejneru iza bazena)
- od ponedjeljka do petka (radnim danom) od 8.30 do 9.30 sati
- brzi antigeni test se može napraviti uz predočenje uputnice izabranog liječnika ili na osobni zahtjev uz plaćanje (cijena je 125,00 kuna dok je cijena nalaza s prijevodom na engleski ili njemački jezik 135,00 kuna)
- nalazi su gotovi isti dan i šalju se liječniku koji je uputnicu poslao, na e-mail pacijenta (ukoliko želi) ili se osobno podižu na lokaciji Ulica kralja Tomislava 5 (ulaz s Gajeve ulice) u 12 sati

KUTINA
- brzi antigeni test na SARS-Cov 2 virus, uz indikaciju, a prema potrebi, provode izabrani liječnici obiteljske medicine
- brzi antigeni test može se napraviti na osobni zahtjev u Medicinsko- biokemijskom laboratoriju Bernard Citković, Kutina uz plaćanje (cijena je 165,00 kuna), kontakt 095/361-2141

PETRINJA
- Radoslava Lopašića, Petrinja- Dom zdravlja Petrinja (kontejner pokraj laboratorija)
- ponedjeljak, srijeda i petak od 7.00 do 8.00 h
- brzi antigeni test se može napraviti uz predočenje uputnice izabranog liječnika ili na osobni zahtjev uz plaćanje (cijena je 125,00 kuna dok je cijena nalaza s prijevodom na engleski ili njemački jezik 135,00 kuna)
- nalazi su gotovi isti dan i šalju se liječniku koji je uputnicu poslao, na e-mail pacijenta (u koliko želi) ili se osobno podižu na istom mjestu u 12.00 sati

GLINA
- brzi antigeni test na SARS-Cov 2 virus provode izabrani liječnici obiteljske medicine

POPOVAČA
 Jelengradska 1, Popovača- Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popovača -prizemlja IIb odjela (lokacija-dvorac bolnice)
 svaki dan (osim nedjeljom) od 7.30 do 8.30 h te iznimno prema dogovoru
 cijena testa je 150,00 kn, nalazi testiranja su gotovi kroz 20 minuta ( s prijevodom na njemački i engleski jezik) uz izdavanje EU COVID potvrde

SEROLOŠKO TESTIRANJE NA SARS-CoV 2 VIRUS

- za serološko testiranje potrebno je naručiti se na broj 044 815 109.

SISAK
- Trg grada Heidenheima 1, Sisak- pokraj Športsko rekreacijskog centra Sisak (u kontejneru iza bazena)
- svaki radni dan od 9.00 do 10.00 sati
- kvalitativnim brzim imunokromatografskim testom određuje se prisutnost IgM i IgG protutijela
- cijena testa je 170,00 kn

PETRINJA
- Radoslava Lopašića, Petrinja- Dom zdravlja Petrinja (kontejner pokraj laboratorija)
- svaki radni dan od 8.00 do 9.00 h
- kvalitativnim brzim imunokromatografskim testom određuje se prisutnost IgM i IgG protutijela
- cijena testa je 170,00 kn

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd