• 044 500 330

Vijesti

Radno vrijeme gradskih ljekarni i dežurstva dentalne medicine za hitne slučajeve

Radno vrijeme gradskih ljekarni i dežurstva dentalne medicine za hitne slučajeve

LJEKARNA BR. 2(S. i A. Radića 48) u Sisku je dežurna ljekarna od 00 sati do 24 sata

LJEKARNA BR. 3(Cesarčeva 108 B) u Sisku

31.12.2020. – 7.00 – 13.00
01.01.2021. – ne radi
02.01.2021. – 8.00 – 13.00
03.01.2021. – ne radi   

LJEKARNA BR. 5( Zagrebačka 77) u Lekeniku

31.12.2020. – 7.00 – 13.00
01.01.2021. – ne radi
02.01.2021. – 8.00 – 13.00
03.01.2021. – ne radi   

LJEKARNA BR. 7 (Vladimira Nazora 4) u Jasenovcu

31.12.2020. – 7.00 – 13.00
01.01.2021. – ne radi
02.01.2021. – 8.00 – 13.00
03.01.2021. – ne radi   

LJEKARNA BR. 1 (Rimska 19), LJEKARNA BR. 4.(S. i A. Radića 38) u Sisku teLJEKARNA BR. 6(Matije Gupca 14) u Sunji su zatvorene zbog oštećenja objekata.

LJEKARNA BR. 8. (Tomislava Bogića 8) uHrvatskoj Dubici je zatvorena zbog epidemioloških mjera.

 

DEŽURSTVA DENTALNE MEDICINE

Ordinacije dentalne medicine na području Doma zdravlja Kutinaće primati i zbrinjavati hitne dentalne slučajeve stanovništva s područja Doma zdravlja Sisak i Doma zdravlja Petrinja.

Dežurstvo:

31. prosinac 2020. od 13 - 18 sati
Dr Damir Vuić , ordinacija u Popovači, Sisačka 16 telefon 044 670 650

02. siječanj 2021. od 7 - 13 sati
Dr Damir Vuić , ordinacija u Popovači, Sisačka 16 telefon 044 670 650

04. siječanj 2021. od 7 - 13 sati
dr Tanja Kranjčec, ordinacija u DZ Kutina, Lokacija Popovača, Trg
grofova Erdodyja 17, telefon 044 670 839

05. siječanj 2021. od 13 - 18 sati
dr Tanja Kranjčec, ordinacija u DZ Kutina, Lokacija Popovača, Trg
grofova Erdodyja 17, telefon 044 670 839

07. siječanj 2021. od 07 - 13 sati
dr Dominik Pleše, ordinacija u DZ Kutina, Lokacija Popovača, Trg
grofova Erdodyja 17, telefon 044 670 839

08. siječanj 2021. od 13 - 18 sati
dr Dominik Pleše, ordinacija u DZ Kutina, Lokacija Popovača, Trg
grofova Erdodyja 17, telefon 044 670 839

MOLIMO PACIJENTE DA SE OBAVEZNO PRVO NAJAVE TELEFONOM

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd