• 044 500 330

Vijesti

Poziv za prijavu štete od potresa

Pozivamo stanovnike s područja Sisačko-moslavačke županije, koji su pretrpjeli štetu na imovini uslijed potresa 28. prosinca 2020. godine, da popune upitnik s prijavom štete. Popunjavanjem upitnika podaci će biti uneseni u središnju bazu podataka za područje Sisačko-moslavačke županije u sklopu aplikacije na sljedećoj poveznici: https://arcg.is/Se0v90

Molimo da se osobe za prijavu štete, koje nemaju pristup ili se ne služe internetom, upute na sljedeće brojeve telefona:

-za područje grada Siska   510-164, 510-834, 510-139;

-za područje grada Petrinje  515-250, 515-234;

-za područje grada Gline  551-600.

 

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd