• 044 500 330

Županija prijatelj djece

Održana radionica „Osnažimo dječje kompetencije“

Održana radionica „Osnažimo dječje kompetencije“

Savjetovalište za djecu, adolescente i obitelj, POU Hrvatski dom Petrinja održalo je u okviru Dječjeg tjedna u četvrtak 08.10. u prostoru Savjetovališta radionicu „Osnažimo dječje kompetencije“.

Radionicu „Osnažimo dječje kompetencije“ za djecu s teškoćama u razvoju iz Odjela djece s TUR Osnovne škole Dragutina Tadijanovića vodio je psiholog Armin Hadžić. Djeca i njihove učiteljice imali su priliku zajednički poticati kreativnost, zaigranost, spontanost i pažnju kod djece. U svim aktivnostima naglasak je bio na osjećaju radosti i zadovoljstva kao najvažnijem „začinu“ u dječjem radu.

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd