• 044 500 330

Županija prijatelj djece

Terapija Play Attention u Sisačko-moslavačkoj županiji

Terapija Play Attention u Sisačko-moslavačkoj županiji

Savjetovalište za djecu, adolescente i obitelj u partnerstvu je s Društvom Naša djeca Sisak započelo 29.lipnja s programom Play Attention u radu s djecom i mladima.
Play Attention je sveobuhvatni sustav za uvježbavanje održavanja pažnje baziran na edufeedback® tehnologiji nastaloj kombiniranjem skeniranja moždanih impulsa, kognitivnih vježbi i tehnika oblikovanja ponašanja.

Taj inovativni sustav Društvo Naša djeca Sisak nabavilo je i provodi u sklopu projekta „Interaktivna platforma-prevencije nasilja“ pod potporom Ministarstva znanosti i obrazovanja. Koordinatorica aktivnosti u Društvu Naša djeca Sisak Dora Petrac i voditelj Savjetovališta Armin Hadžić prošli su stručnu edukaciju te stekli potrebne kompetencije za njegovu provedbu.
Društvo Naša djeca Sisak i Savjetovalište prvi su započeli s primjenom program Play Attention na području Sisačko-moslavačke županije. Do sada su djeca na tretman Play Attentiona morala odlaziti u Zagreb i plaćati za tu terapiju. Play Attention tretman u organizaciji DND-a Sisak je u Savjetovalištu potpuno besplatan za korisnike što je velika pomoć s obzirom na financijske mogućnosti roditelja. Sustavom
Korisne informacije o programu Play Attention:
Play Attention je sveobuhvatni sustav za uvježbavanje održavanja pažnje baziran na edufeedback® tehnologiji nastaloj kombiniranjem skeniranja moždanih impulsa, kognitivnih vježbi i tehnika oblikovanja ponašanja.
Play Attention pomaže pojedincu – djetetu ili odrasloj osobi – da uvidi svoj potencijal u kontroli pažnje i ponašanja te da ga u velikoj mjeri i poboljša.Kao vodeća tehnologija u edukativnim, kognitivnim i bihevioralnim intervencijama kod osoba s ADHD-om, Play Attention :
1. Razvija održavanje pažnje
2. Pospješuje ignoriranje ometajućih sadržaja (distraktora)
3. Razvija vještine pamćenja
4. Pospješuje završavanje zadataka
5. Razvija vještine organiziranja
Kao posljedica dolazi i do povećanog uspjeha u školi i na radnom mjestu, povećanog samopoštovanja te većeg zadovoljstva životom.
Play Attention se sastoji od BodyWave sučelja (narukvice) koja se postavlja na nogu ili ruku te od programa koji sadrži zanimljive video-igrice. BodyWave narukvica šalje podatke o moždanoj aktivnosti u igricu – na taj način vi u potpunosti svojom pažnjom i koncentracijom na zadatak kontrolirate tijek igrice! Nakon završene igrice program vam daje povratnu informaciju o razini vaše pažnje. Na ovaj način uviđate kako se osjećate kada ste potpuno usmjereni na zadatak te razvijate vještine koje pomažu u koncentraciji i uspješnom učenju.
Uvježbavanjem održavanja pažnje u zadacima koji nisu stimulativni ili koji sadrže razne ometajuće podražaje vi također uvježbavate kako smanjiti vrijeme pisanja zadaće, više se usmjeriti na školske satove, lakše pratiti upute te ignorirati podražaje iz okoline.
Prve rezultate u većini slučajeva možete primijetiti nakon 20 tretmana (bolje vještine slušanja, lakše započinjanje zadataka, samostalno započinjanje domaće zadaće, bolja organiziranost). Kako bi se ostvario dugotrajni napredak, potrebno je izvršiti 40 vježbi (80 ukoliko postoje i bihevioralni problemi). Jednom usavršene vještine uz pomoć Play Attention-a ostaju i nakon prestanka tretmana.

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd