• 044 500 330

Županija prijatelj djece

Radionica „Holistički pristup zdravlju djece s teškoćama u razvoju“

Radionica „Holistički pristup zdravlju djece s teškoćama u razvoju“

Savjetovalište za djecu, adolescente i obitelj je 18. veljače u prostoru Savjetovališta organiziralo radionicu „Holistički pristup zdravlju djece s teškoćama u razvoju“ koju je vodio psiholog Armin Hadžić za djecu s teškoćama u razvoju. Naglasak je bio na promicanju koncepta cjelovitog zdravlja i kvalitete života kod djece s teškoćama i razvoju koristeći pomoć educiranih terapijskih pasa Društva Naša djeca Sisak. Radionica
trajala više od sat vremena i njome je nastavljena višegodišnja suradnja terapijski educiranih pasa DND-a Sisak i Škole zdravlja petrinjskog Savjetovališta i time ostvaren kvalitetan holistički pristup psihofizičkom zdravlju za djecu s teškoćama u razvoju i invaliditetom.

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd