• 044 500 330

Županija prijatelj djece

Edukacija „Mentalno zdravlje i poremećaji kod školske djece“

Savjetovalište za djecu, adolescente i obitelj 20.veljače je u Osnovnoj školi Viktorovac organiziralo edukaciju za nastavnike i stručne suradnike na temu „Mentalno zdravlje i poremećaji kod školske djece“. Edukaciju je vodio psiholog Armin Hadžić.

Naglasak je bio na problemu mentalnog zdravlja i poremećaja kod djece i adolescenata, te je imala za cilj informiranje, osvještavanje, i senzibilizaciju odgojno-obrazovnih djelatnika. Danas imamo problem da je svaki peti adolescent ili dijete, pogođeno nekim mentalnim/ psihičkim poremećajem ili tegobom koja zahtjeva stručni tretman i obradu, a svega 20
posto od njih dobiva stručnu pomoć.

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd