Saziv 2021. - 2025.

16. sjednica Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije

Predsjednik Županijske skupštine Mato Fofić sazvao je 16. sjednicu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije, koja će se održati 30. ožujka 2023. godine (četvrtak) u Sisku,u dvorani Hotela Panonija, Ul. Ivana Kukuljevića Sakcinskog 21, s početkom u 10,00 sati

- POZIV

- Zapisnik sa 15. sjednice Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije

- Preuzimanje svih materijala za 16. sjednicu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije 


DNEVNI RED

 

 1. Prijedlog Odluke o donošenju Plana razvoja Sisačko-moslavačke županije za razdoblje do 2027. godine,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 2. Izvješće o radu župana Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2022. godine - Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu župana Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2022. godine,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 3. Izvješće o stanju sigurnosti i rezultatima rada Policijske uprave Sisačko-moslavačke u 2022. godini - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti i rezultatima rada Policijske uprave Sisačko-moslavačke u 2022. godini,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 4. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 5. Prijedlog Odluke o provedbi projekta „Županijski prijevoz za sve“,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 6. a) Prijedlog Odluke o cjelovitoj obnovi zgrade javne namjene Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak - Odjela za patologiju i citologiju,
  b) Prijedlog Odluke o obnovi nekonstrukcijskih elemenata zgrade javne namjene Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak - Odjela za psihijatriju i Odjela bolničke ljekarne,
  c) Prijedlog Odluke o cjelovitoj obnovi zgrade javne namjene Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije - Ambulante Caprag,
  d) Prijedlog Odluke o cjelovitoj obnovi zgrade javne namjene Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije - Ambulante Sunja,
  e) Prijedlog Odluke o cjelovitoj obnovi zgrade javne namjene Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije - Ambulante Dvor,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 7. a) Prijedlog Odluke o cjelovitoj obnovi zgrade javne namjene kurije Oberhofer Hangi u Čigoču,
  b) Prijedlog Odluke o cjelovitoj obnovi zgrade javne namjene Kulturno povijesnog centra Sisačko-moslavačke županije u Kratečkom,
  c) Prijedlog Odluke o cjelovitoj obnovi zgrade javne namjene Čuvaonice Kulturno-povijesnog centra Sisačko-moslavačke županije,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 8. a) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za izgradnju Županijskog naselja Zelenjak u Sisku,
  b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za izgradnju Županijskog naselja Petrinia u Petrinji,
  c) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za izgradnju Županijskog naselja Banovi dvori u Glini,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 9. a) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Prijedloga Sporazuma o financiranju adaptacije i opremanja stacionarnih objekata Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot“ Popovača, radi obavljanja djelatnosti dječje i adolescentne psihijatrije na lokaciji Ravnik,
  b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot“ Popovača,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 10. a) Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2023. godini,
  b) Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2023. godini,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 11. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2023. godini na području Sisačko-moslavačke županije,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 12. Prijedlog Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija domova za starije i nemoćne osobe za 2023. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 13. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Sisačko-moslavačke županije,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 14. a) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o promjeni i proširenju djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe Sisak,
  b) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o promjeni i proširenju djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe Petrinja,
  c) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o promjeni i proširenju djelatnosti Doma za starije osobe Glina,
  d) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o promjeni i proširenju djelatnosti Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 15. Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot“ Popovača,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 16. a) Prijedlog Odluke o promjeni naziva Doma za starije i nemoćne osobe Sisak,
  b) Prijedlog Odluke o promjeni naziva Doma za starije i nemoćne osobe Petrinja,
  c) Prijedlog Odluke o promjeni naziva Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 17. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije o davanju u zakup poslovnog prostora,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 18. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za obavljanje privatne prakse u ordinaciji u novom prostoru Mirni Vit, dr. med. dent.,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 19. Prijedlog Odluke o oslobađanju obveze plaćanja zakupnine za korištenje poslovnih prostora u Sisku, Ulica braće Kavurića 10D i 10E,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 20. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o sufinanciranju projekta „Centar za gospodarenje otpadom Babina gora“ u 2023. godini,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 21. Analiza stanja sustava civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 22. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Sisačko-moslavačke županije u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Sisačko-moslavačke županije u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 23. Plan rada i financijski plan Savjeta mladih Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana Savjeta mladih Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 24. Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o kupnji nekretnina u k.o. Glina u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Ars plus d.o.o. u stečaju,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 25. Godišnje izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika u 2022. godini - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika u 2022. godini,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 26. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 27. Izvještaj o radu Kulturno-povijesnog centra Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu i Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Kulturno-povijesnog centra Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o radu Kulturno-povijesnog centra Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Kulturno-povijesnog centra Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 28. Izvješće o radu Zaklade Iskra za nadarenu djecu Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Zaklade Iskra za nadarenu djecu Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 29. Izvješće o radu Zaklade „Viktorija“ za djecu oboljelu od zloćudnih i drugih teških bolesti s područja Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Zaklade „Viktorija“ za djecu oboljelu od zloćudnih i drugih teških bolesti s područja Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 30. Prijedlog Rješenja o razrješenju suca porotnika za mladež Općinskog suda u Sisku.
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja


Sjednice radnih tijela- Mandatno povjerenstvo

- poziv
- zapisnik


- Odbor za izbor i imenovanja

- poziv
- zapisnik


- Odbor za Statut, Poslovnik i propise

- poziv
- zapisnik


- Odbor za financije i proračun

- poziv
- zapisnik


- Odbor za predstavke i pritužbe

- poziv
- zapisnik


- Odbor za gospodarski razvoj

- poziv
- zapisnik


- Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

- poziv
- zapisnik


- Odbor za društvene djelatnosti

- poziv
- zapisnik


- Odbor za branitelje i žrtve iz Domovinskog rata

- poziv
- zapisnik


Odgovori na vijećnička pitanja


Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
 
zpd