• 044 500 330

Saziv 2021. - 2025.

10. sjednica Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije

Pedsjednik Županijske skupštine Mato Fofić sazvao je 10. sjednicu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije, koja će se održati 22. rujna 2022. godine (četvrtak) u Sisku,u dvorani Hotela Panonija, Ul. Ivana Kukuljevića Sakcinskog 21, s početkom u 10,00 sati

- POZIV

- Zapisnik sa 9. sjednice Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije

- Preuzimanje svih materijala za 10. sjednicu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije (25 MB)


DNEVNI RED

 1. Izvješće o radu župana Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu župana Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 2. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za razdoblje siječanj - lipanj 2022. godine,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o zaduživanju Sisačko-moslavačke županije za realizaciju kapitalnih projekata,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za I-VI. mjesec 2022. godine - Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za I-VI. mjesec 2022. godine,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 5. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od srpnja do rujna 2022. godine - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od srpnja do rujna 2022. godine,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 6. Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene Lječilišta Topusko, zgrada Kinematograf,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 7. Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene Top Termi d.o.o., Lječilišta Topusko,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 8. Prijedlog Odluke o korištenju prava prvokupa nekretnina u Sisku, Zagrebačka 44,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice „Dr.Ivo Pedišić“ Sisak,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 10. Prijedlog Odluke o prijenosu imovine koja se vodila u poslovnim knjigama Sisačko-moslavačke županije (Strukovna škola Sisak),
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 11. Prijedlog Odluke o prijenosu imovine koja se vodila u poslovnim knjigama Sisačko-moslavačke županije (Osnovna škola Vladimir Nazor Topusko),
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 12. Prijedlog Odluke o prijenosu imovine koja se vodila u poslovnim knjigama Sisačko-moslavačke županije (Industrijsko-obrtnička škola Sisak),
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 13. Prijedlog Odluke o sufinanciranju nabave didaktičke opreme za Dječji vrtić Svete Marije Magdalene, Sela,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 14. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije.
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanjaSjednice radnih tijela- Mandatno povjerenstvo

- poziv
- zapisnik


- Odbor za izbor i imenovanja

- poziv
- zapisnik


- Odbor za Statut, Poslovnik i propise

- poziv
- zapisnik


- Odbor za financije i proračun

- poziv
- zapisnik


- Odbor za predstavke i pritužbe

- poziv
- zapisnik


- Odbor za gospodarski razvoj

- poziv
- zapisnik


- Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

- poziv
- zapisnik


- Odbor za društvene djelatnosti

- poziv
- zapisnik


- Odbor za branitelje i žrtve iz Domovinskog rata

- poziv
- zapisnik


Odgovori na vijećnička pitanja


Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd