Saziv 2021. - 2025.

19. sjednica Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije

Predsjednik Županijske skupštine Mato Fofić sazvao je 19. sjednicu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije, koja će se održati 26. rujna 2023. godine (utorak) u Sisku, u dvorani Hotela Panonija, Ul. Ivana Kukuljevića Sakcinskog 21, s početkom u 10,00 sati

- POZIV

- Zapisnik sa 18. sjednice Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije

- Preuzimanje svih materijala za 19. sjednicu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije


DNEVNI RED

 

 1. II. Izmjene i dopune Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu
  a. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u obrazovanju Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu,
  b. Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu,
  c. Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 2. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Sisačko-moslavačke županije za razdoblje siječanj do lipanj 2023. godine,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 3. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za I-VI mjesec 2023. godine,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 4. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o raspodjeli sredstava uplaćenih donacija,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 5. Prijedlog Odluke o raspodjeli viška sredstava iz udjela za decentralizirane funkcije,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Sisačko-moslavačke županije,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 7. Prijedlog Odluke o podjeli Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak i osnivanju nove zdravstvene ustanove Lječilište Jodno,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 8. Prijedlog Odluke o promjeni djelatnosti Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 9. Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Neuropsihijatrijske bolnice „Dr.Ivan Barbot“ Popovača,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 10. Prijedlog Odluke o broju ordinacija primarne zdravstvene razine u kojima će se obavljati djelatnosti u organizacijskom obliku ordinacije u okviru Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 11. Prijedlog Odluke o prijenosu nefinancijske opreme koja se vodila u poslovnim knjigama Sisačko-moslavačke županije ustanovi Kulturno povijesni centar Sisačko-moslavačke županije,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju privremenog ravnatelja Lječilišta Jodno.
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 

Molimo da sjednici budete nazočni, a eventualnu spriječenost opravdate na e-mail:Sjednice radnih tijela- Mandatno povjerenstvo

- poziv
- zapisnik


- Odbor za izbor i imenovanja

- poziv
- zapisnik


- Odbor za Statut, Poslovnik i propise

- poziv
- zapisnik


- Odbor za financije i proračun

- poziv
- zapisnik


- Odbor za predstavke i pritužbe

- poziv
- zapisnik


- Odbor za gospodarski razvoj

- poziv
- zapisnik


- Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

- poziv
- zapisnik


- Odbor za društvene djelatnosti

- poziv
- zapisnik


- Odbor za branitelje i žrtve iz Domovinskog rata

- poziv
- zapisnik


Odgovori na vijećnička pitanja


Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
 
zpd