Saziv 2017. - 2021.

Ovdje možete pronaći informacije o sazivu 2017. - 2021.

Glavne vijesti

Dodatna medicinska oprema stigla u Opću bolnicu u Sisku

25-11-2020

Opća bolnica „dr. Ivo Pedišić“ u Sisku je u srijedu, 25. studenog 2020. godine preuzela dodatnu medicinsko-tehničku opremu od Ministarstva...

Županijska skupština jednoglasno usvojila Proračun za 2021. godinu

25-11-2020

Župan Ivo Žinić je u srijedu, 25. studenoga 2020. godine, na sjednici Županijske skupštine, koja je održana u prostoru Hotela...

Aktualni sat 22. sjednice Županijske skupštine

25-11-2020

Na početku 22. sjednice Županijske skupštine, koja je u srijedu, 25. studenoga 2020. godine, uz striktno poštivanje mjera borbe protiv...

Sastanak predsjednika Vlade sa županima i predstavnicima udruga gradova i općina na temu epidemije COVID-19

24-11-2020

Župan Ivo Žinić je u utorak, 24. studenoga 2020. godine, sudjelovao na sastanku predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića sa...

Obilazak novouređene ljekarne u Sisku

20-11-2020

Sisačko-moslavački župan Ivo Žinić je u petak, 20. studenoga 2020. godine, obišao novouređenu Ljekarnu br. 3 u Cesarčevoj ulici u...

Predstavljen Proračun Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu

19-11-2020

Župan Ivo Žinić je u četvrtak, 19. studenoga 2020. godine, u prostoru sisačkog hotela „Panonija“, uz nazočnost predsjednice Županijske skupštine...


prazno

Sisak, Croatia

22. sjednica Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije

Predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić sazvala je 22. sjednicu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije, koja će se održati 25. studenoga 2020. godine (srijeda) u Sisku, u dvorani Hotela Panonija, Ul. Ivana Kukuljevića Sakcinskog 21, s početkom u 10,00 sati

- POZIV

- Zapisnik sa 21. sjednice Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije

- Preuzimanje svih materijala za 22. sjednicu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije (31 MB)


DNEVNI RED

 1. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu,
  - Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u školstvu Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu,
  - Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu,
  - Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u športu Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu,
  - Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sufinanciranju predškolskog odgoja Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu,
  - Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 2. Prijedlog Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu,
  - Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu,
  - Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu,
  - Prijedlog Programa javnih potreba u športu Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu,
  - Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu,
  - Prijedlog Programa javnih potreba u sufinanciranju predškolskog odgoja za 2021. godinu,
  - Prijedlog Programa javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu,
  - Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu,
  - Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Novska za 2021. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 4. I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu - Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 5. Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu - Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu i projekciju plana za 2022. i 2023. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 6. Prijedlog Plana građenja, održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na području Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu - Prijedlog Zaključka o davanju pozitivnog mišljenja na Prijedlog Plana građenja, održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na području Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 7. Prijedlog Plana mjera za pokriće manjka i smanjenje obveza Sisačko-moslavačke županije,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 8. Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju Sisačko-moslavačke županije,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 9. Prijedlog Odluke o mjerilima i načinu korištenja vlastitih i ostalih prihoda proračunskih korisnika,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 10. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 11. Prijedlog Odluke o utvrđivanju lista za poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2019. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 12. Prijedlog Odluke o donošenju Plana poticanja razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2020. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 13. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog poziva za poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2020. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 14. Prijedlog Operativnog plana poticanja malog gospodarstva i turizma u Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom 2021. godine,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 15. Prijedlog Odluke o visini turističke pristojbe za područja općina i gradova u Sisačko-moslavačkoj županiji,
  Predlagatelj župan Sisačko-moslavačke županije
 16. Prijedlog Odluke o produljenju važenja Plana razvoja socijalnih usluga Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2015.-2020. godine,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 17. Prijedlog Zaključka o prijedlogu potreba specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za razdoblje 2020.-2024. godine u zdravstvenim ustanovama na području Sisačko-moslavačke županije,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 18. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za obavljanje zdravstvene njege u kući u novom prostoru Ustanovi za zdravstvenu njegu „Sestra Zlata“,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 19. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb Sisačko-moslavačke županije,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 20. Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Savjeta za socijalnu skrb,
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
 21. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednice i članova/ica Savjeta za socijalnu skrb Sisačko-moslavačke županije,
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
 22. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2020. godinu,
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
 23. Prijedlog Rješenja o razrješenju suca porotnika za mladež Općinskog suda u Sisku.
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja


Sjednice radnih tijela- Mandatno povjerenstvo

- poziv
- zapisnik


- Odbor za izbor i imenovanja

- poziv
- zapisnik


- Odbor za Statut, Poslovnik i propise

- poziv
- zapisnik


- Odbor za financije i proračun

- poziv
- zapisnik


- Odbor za predstavke i pritužbe

- poziv
- zapisnik


- Odbor za gospodarski razvoj

- poziv
- zapisnik


- Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

- poziv
- zapisnik


- Odbor za društvene djelatnosti

- poziv
- zapisnik


- Odbor za branitelje i žrtve iz Domovinskog rata

- poziv
- zapisnik


Odgovori na vijećnička pitanja


Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije

Informacije

Ulica Stjepana i Antuna Radića 36, Sisak, Hrvatska

Kontakt telefon: +385(0)44-550-200

Fax: +385(0)44-524-158

E-mail adresa:

Internet stranica: www.smz.hr

OIB: 82215698659

Dužnosnici

 • Ivo Žinić, dipl.ing.arh - Župan
 • doc.dr.sc. Roman Rosavec - Zamjenik župana
 • mr.sc. Dušan Bjelajac, dr.med. - Zamjenik župana iz reda srpske nacionalne manjine

pristupačnost mrežne stranice

© 2019 Sisačko-moslavačka županija. Sva prava pridržana. Izrada i održavanje BIT centar

Izbornik