• 044 500 330

Saziv 2017. - 2021.

21. sjednica Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije

21. sjednica Županijske skupštine Sisačko - moslavačke županije koju je 7. listopada 2020. godine, sukladno članku 96. Poslovnika Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije, odgodila predsjednica Županijske skupštine, održat će se u petak 16. listopada 2020. godine u 10,00 sati u Sisku u dvorani Hotela Panonija, Ul. Ivana Kukuljevića Sakcinskog 21 prema predloženom dnevnom redu sadržanom u pozivu za sjednicu od 2. listopada 2020. godine.

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd