• 044 500 330

Saziv 2017. - 2021.

20. sjednica Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije

Predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić sazvala je 20. sjednicu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije, koja će se održati 16. srpnja 2020. godine (četvrtak) u Sisku, u dvorani Hotela Panonija, Ul. Ivana Kukuljevića Sakcinskog 21, s početkom u 10,00 sati

- POZIV

- Zapisnik sa 19. sjednice Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije

- Preuzimanje svih materijala za 20. sjednicu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije (15 MB)


DNEVNI RED

 1. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu,
  - Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u školstvu Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu,
  - Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu,
  - Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u športu Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu,
  - Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 3. Prijedlog Odluke o zaduživanju Sisačko-moslavačke županije za realizaciju kapitalnih projekata,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak za refinanciranje dugoročnog kredita,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak za izmjenu dijela uvjeta dugoročnog zaduživanja,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 6. Prijedlog Odluke o produljenju važenja Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2017.-2020.,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 7. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 8. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade Plana zdravstvene zaštite Sisačko-moslavačke županije,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 9. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja socijalnih usluga Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2021.-2027.,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 10. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Sisak za 2019. godinu - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Sisak za 2019. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 11. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Petrinja za 2019. godinu - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Petrinja za 2019. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 12. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma za starije osobe Glina za 2019. godinu - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma za starije osobe Glina za 2019. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 13. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja za 2019. godinu - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja za 2019. godinu.
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije


Sjednice radnih tijela- Mandatno povjerenstvo

- poziv
- zapisnik


- Odbor za izbor i imenovanja

- poziv
- zapisnik


- Odbor za Statut, Poslovnik i propise

- poziv
- zapisnik


- Odbor za financije i proračun

- poziv
- zapisnik


- Odbor za predstavke i pritužbe

- poziv
- zapisnik


- Odbor za gospodarski razvoj

- poziv
- zapisnik


- Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

- poziv
- zapisnik


- Odbor za društvene djelatnosti

- poziv
- zapisnik


- Odbor za branitelje i žrtve iz Domovinskog rata

- poziv
- zapisnik


Odgovori na vijećnička pitanja


Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd