• 044 500 330

Saziv 2017. - 2021.

18. sjednica Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije

Predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić sazvala je 18. sjednicu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije, koja će se održati 27. veljače 2020. godine (četvrtak) u Topuskom, u dvorani Hotela „Petrova gora“ (Lječilište Topusko),Trg bana Josipa Jelačića 16, s početkom u 10,00 sati

 - Zapisnik sa 17. sjednice Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije

- Preuzimanje svih materijala za 18. sjednicu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije (35 MB)


DNEVNI RED

 1. Izvješće o stanju sigurnosti i rezultatima rada Policijske uprave Sisačko-moslavačke u 2019. godini – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti i rezultatima rada Policijske uprave Sisačko-moslavačke u 2019. godini,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 2. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Sisačko-moslavačke županije,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 3. Izvješće o radu župana Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2019. godine – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu župana Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2019. godine,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 4. Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Sisačko-moslavačke županije,
  Predlagatelj: Odbor za Statut, Poslovnik i propise
 5. Prijedlog Odluke o donošenju Programa za mlade Sisačko-moslavačke županije 2019.-2023.,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 6. Prijedlog Odluke o prestanku važenja Odluke o načinu plaćanja koncesijske naknade Petrokemije d.d. Kutina,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o visini turističke pristojbe na području Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 8. Prijedlog Odluke o kriterijima za određivanje zakupnine poslovnih prostora Gradskih ljekarni Sisak,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 9. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2020. godini,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 10. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkog doma u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2020. godini,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 11. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu Državnog ureda za reviziju - Područni ured Sisak - Zaključak o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu Državnog ureda za reviziju - Područni ured Sisak,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 12. Prijedlog Odluke o prijenosu imovine koja se vodila u poslovnim knjigama Sisačko-moslavačke županije u poslovne knjige Osnovne škole Josipa Kozarca Lipovljani (rekonstrukcija i adaptacija školske kuhinje),
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 13. Prijedlog Odluke o prijenosu imovine koja se vodila u poslovnim knjigama Sisačko-moslavačke županije u poslovne knjige Osnovne škole Josipa Kozarca Lipovljani (energetska obnova),
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 14. Prijedlog Odluke o prijenosu imovine koja se vodila u poslovnim knjigama Sisačko-moslavačke županije u poslovne knjige Osnovne škole Zorke Sever Popovača,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 15. Prijedlog Odluke o prijenosu imovine koja se vodila u poslovnim knjigama Sisačko-moslavačke županije u poslovne knjige Osnovne škole Novska,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 16. Prijedlog Odluke o prijenosu imovine koja se vodila u poslovnim knjigama Sisačko-moslavačke županije u poslovne knjige Osnovne škole Rajić,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 17. Prijedlog Odluke o prijenosu imovine koja se vodila u poslovnim knjigama Sisačko-moslavačke županije u poslovne knjige Osnovne škole Ivan Goran Kovačić Gora,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 18. Prijedlog Odluke o prijenosu imovine koja se vodila u poslovnim knjigama Sisačko-moslavačke županije u poslovne knjige Osnovne škole Glina,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 19. Prijedlog Odluke o prijenosu imovine koja se vodila u poslovnim knjigama Sisačko-moslavačke županije u poslovne knjige Osnovne škole Vladimir Nazor Topusko,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 20. Prijedlog Odluke o prijenosu imovine koja se vodila u poslovnim knjigama Sisačko-moslavačke županije u poslovne knjige Osnovne škole Gvozd,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 21. Prijedlog Odluke o prijenosu imovine koja se vodila u poslovnim knjigama Sisačko-moslavačke županije u poslovne knjige Gimnazije Sisak,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 22. Izvješće o radu Zaklade Iskra za nadarenu djecu Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Zaklade Iskra za nadarenu djecu Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 23. Godišnje izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika u 2019. godini - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika u 2019. godini,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 24. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 25. Izvješće o radu Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu.
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 26. Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Sisku,
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
 27. Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Sisku.
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja


Sjednice radnih tijela- Mandatno povjerenstvo

- poziv
- zapisnik


- Odbor za izbor i imenovanja

- poziv
- zapisnik


- Odbor za Statut, Poslovnik i propise

- poziv
- zapisnik


- Odbor za financije i proračun

- poziv
- zapisnik


- Odbor za predstavke i pritužbe

- poziv
- zapisnik


- Odbor za gospodarski razvoj

- poziv
- zapisnik


- Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

- poziv
- zapisnik


- Odbor za društvene djelatnosti

- poziv
- zapisnik


- Odbor za branitelje i žrtve iz Domovinskog rata

- poziv
- zapisnik


Odgovori na vijećnička pitanja


Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd