• 044 500 330

Saziv 2017. - 2021.

16. sjednica Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije

Predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić sazvala je 16. sjednicu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije, koja će se održati28. studenoga 2019. godine (četvrtak) u Topuskom, u dvorani Hotela „Petrova gora“ (Lječilište Topusko),Trg bana Josipa Jelačića 16, s početkom u 10,00 sati

 - Zapisnik sa 15. sjednice Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije

- Preuzimanje svih materijala za 16. sjednicu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije (10,5 MB)


DNEVNI RED

 

 1. Prijedlog Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu,
  - Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu,
  - Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu,
  - Prijedlog Programa javnih potreba u športu Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu,
  - Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu,
  - Prijedlog Programa javnih potreba u sufinanciranju predškolskog odgoja za 2020. godinu,
  - Prijedlog Programa javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu,
  - Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu,
  - Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Novska za 2020. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 2. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 3. Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu - Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu i projekciju plana za 2021. i 2022. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 4. I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu - Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 5. Prijedlog Plana građenja, održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na području Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu - Prijedlog Zaključka o davanju pozitivnog mišljenja na Prijedlog Plana građenja, održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na području Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju lista za isplatu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2016.-2020. godine u 2018. godini,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 7. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 8. Prijedlog Odluke o sklapanju sporazuma o preuzimanju državnih službenika i namještenika, pismohrane i druge dokumentacije te opreme i sredstava za rad Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 9. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata,
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju članice Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata.
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja


Sjednice radnih tijela- Mandatno povjerenstvo

- poziv
- zapisnik


- Odbor za izbor i imenovanja

- poziv
- zapisnik


- Odbor za Statut, Poslovnik i propise

- poziv
- zapisnik


- Odbor za financije i proračun

- poziv
- zapisnik


- Odbor za predstavke i pritužbe

- poziv
- zapisnik


- Odbor za gospodarski razvoj

- poziv
- zapisnik


- Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

- poziv
- zapisnik


- Odbor za društvene djelatnosti

- poziv
- zapisnik


- Odbor za branitelje i žrtve iz Domovinskog rata

- poziv
- zapisnik


Odgovori na vijećnička pitanja


Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd