• 044 500 330

Saziv 2017. - 2021.

12. sjednica Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije

Predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić sazvala je 12. sjednicu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije, koja će se održati 13. ožujka 2019. godine (srijeda) u dvorani DMC studija Radia Banovine d.o.o., Slatina Pokupska 80, s početkom u 10,00 sati

 - Zapisnik sa 11. sjednice Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije

- Preuzimanje svih materijala za 12. sjednicu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije (15,8 MB)


DNEVNI RED

 1. Izvješće o stanju sigurnosti i rezultatima rada Policijske uprave Sisačko-moslavačke u 2018. godini – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti i rezultatima rada Policijske uprave Sisačko-moslavačke u 2018. godini,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 2. Izvješće o radu župana Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu župana Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 3. Prijedlog Plana građenja, održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na području Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu - Prijedlog Zaključka o davanju pozitivnog mišljenja na Prijedlog plana građenja, održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na području Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 4. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2019. godini,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 5. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkog doma u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2019. godini,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 6. Prijedlog Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku korištenja imovine ustanova u školstvu čiji je osnivač Sisačko-moslavačka županija,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 7. Prijedlog Odluke o funkcionalnoj integraciji zdravstvenih ustanova radi organiziranja obavljanja djelatnosti hitne medicine,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 8. Prijedlog Zaključka o davanju prijedloga za dopunu Mreže hitne medicine,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o ustanovljenju zajedničkih lovišta na području Sisačko-moslavačke županije,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 10. Prijedlog Odluke o posebnim mjerama zaštite od požara na području Sisačko-moslavačke županije,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 11. Analiza stanja sustava civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 12. Prijedlog Odluke o donošenju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 13. Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Sisačko-moslavačke županije za političku stranku Hrvatska demokratska regionalna stranka - HDRS,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 14. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 15. Izvješće o radu Županijskog povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga i utrošenim sredstvima u 2018. godini - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Županijskog povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga i utrošenim sredstvima u 2018. godini,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 16. Godišnje Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika u 2018. godini - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg Izvješća o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika u 2018. godini,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 17. Izvješće o radu Zaklade „Viktorija“ za djecu oboljelu od zloćudnih i drugih teških bolesti s područja Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Zaklade „Viktorija“ za djecu oboljelu od zloćudnih i drugih teških bolesti s područja Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 18. Izvješće o radu Zaklade Iskra za nadarenu djecu Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Zaklade Iskra za nadarenu djecu Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 19. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Kulturnog vijeća Sisačko-moslavačke županije,
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
 20. Prijedlog Rješenja o razrješenju doktora medicine koji utvrđuje nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova za područje Općine Dvor,
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
 21. Prijedlog Rješenja o razrješenju suca porotnika Općinskog suda u Sisku,
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
 22. Prijedlog Rješenja o razrješenju suca porotnika za mladež Općinskog suda u Sisku,
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
 23. Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Županijske koordinacije za ljudska prava,
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
 24. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Županijske koordinacije za ljudska prava,
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
 25. Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Antikorupcijskog povjerenstva,
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
 26. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Antikorupcijskog povjerenstva,
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
 27. Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova,
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
 28. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova,
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
 29. Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Županijskog povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga,
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
 30. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Županijskog povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga,
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
 31. Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Županijskog savjeta za europske integracije,
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
 32. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Županijskog savjeta za europske integracije,
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
 33. Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Savjeta za poljoprivredu i ruralni razvitak,
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
 34. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za poljoprivredu i ruralni razvitak,
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
 35. Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika,
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
 36. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika,
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
 37. Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata,
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
 38. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata,
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
 39. Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Savjeta za socijalnu skrb,
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
 40. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Savjeta za socijalnu skrb,
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
 41. Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Savjeta za zdravlje,
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
 42. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za zdravlje.
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanjaSjednice radnih tijela- Mandatno povjerenstvo

- poziv
- zapisnik


- Odbor za izbor i imenovanja

- poziv
- zapisnik


- Odbor za Statut, Poslovnik i propise

- poziv
- zapisnik


- Odbor za financije i proračun

- poziv
- zapisnik


- Odbor za predstavke i pritužbe

- poziv
- zapisnik


- Odbor za gospodarski razvoj

- poziv
- zapisnik


- Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

- poziv
- zapisnik


- Odbor za društvene djelatnosti

- poziv
- zapisnik


- Odbor za branitelje i žrtve iz Domovinskog rata

- poziv
- zapisnik


Odgovori na vijećnička pitanja


Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd