• 044 500 330

Saziv 2013- 2017.

13. sjednica Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije

Predsjednik Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije Željko Kardaš sazvao je 13. sjednicu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije koja će se održati 21. veljače 2011. godine u Gradskoj vijećnici Grada Siska s početkom u 10,00 sati.
Dnevni red 13. sjednice Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije je sljedeći:

1. Razvojna Strategija Sisačko-moslavačke županije 2011.-2013. godine – Prijedlog Odluke o donošenju Razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2011.-2013. godine,
2. Izvješće o radu županice Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2010. godine – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu županice Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2010. godine,
3. Prijedlog Odluke o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije,
4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju Prijedloga mreže srednjih škola na području Sisačko-moslavačke županije,
5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o donošenju Plana razvoja poduzetničkih zona na području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2010.-2014. godine,
6. Prijedlog Odluke o kriterijima za raspodjelu sredstava pomoći općinama i gradovima na području Sisačko-moslavačke županije za 2011. godinu,
7. Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama Statuta Sisačko-moslavačke županije,
8. Prijedlog Odluke o izmjenama Poslovnika Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije,
9. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o upravnim tijelima Sisačko-moslavačke županije,
10. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Sisačko-moslavačke županije u 2010. godini – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Sisačko-moslavačke županije u 2010. godini,
11. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Sisačko-moslavačke županije za 2011. godinu,
12. Prijedlog Zaključka o davanju pozitivnog mišljenja na Prijedlog Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Sisačko-moslavačke županije za 2011. godinu,
13. Izvješće o radu Zaklade Iskra za nadarenu djecu Sisačko-moslavačke županije za 2010. godinu – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Zaklade Iskra za nadarenu djecu Sisačko-moslavačke županije za 2010. godinu,
14. Izvješće o radu Zaklade «Viktorija» za djecu oboljelu od zloćudnih i drugih teških bolesti s područja Sisačko-moslavačke županije za 2010. godinu – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Zaklade «Viktorija» za djecu oboljelu od zloćudnih i drugih teških bolesti s područja Sisačko-moslavačke županije za 2010. godinu,
15. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Sisačko-moslavačke županije u 2010. godini – Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Sisačko-moslavačke županije u 2010. godini,
16. Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Hrvatskoj Kostajnici,
17. Prijedlog Rješenja o razrješenju suca porotnika Županijskog suda u Sisku,
18. Prijedlog Rješenja o razrješenju suca porotnika za mladež Županijskog suda u Sisku,
19. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Zapovjedništva civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije.

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd