• 044 500 330

Saziv 2013- 2017.

12. sjednica Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije

Predsjednik Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije Željko Kardaš sazvao 12. sjednicu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije, koja će se održati 6. prosinca (ponedjeljak) 2010. godine u Gradskoj vijećnici Grada Siska, Rimska 26, s početkom u 10,00 sati.
DNEVNI RED

1. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2010. godinu,
2. Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u športu Sisačko-moslavačke županije za 2010. godinu,
3. Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2010. godinu,
4. Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2010. godinu,
5. Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u školstvu Sisačko-moslavačke županije za 2010. godinu,
6. Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sufinanciranju predškolskog odgoja Sisačko-moslavačke županije za 2010. godinu,
7. Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačke županije za 2010. godinu,
8. Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Sisačko-moslavačke županije za 2010. godinu,
9. Prijedlog Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2011. godinu i Projekcije za 2012. i 2013. godinu,
10. Prijedlog Programa javnih potreba u športu Sisačko-moslavačke županije za 2011. godinu,
11. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2011. godinu,
12. Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2011. godinu,
13. Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu Sisačko-moslavačke županije za 2011. godinu,
14. Prijedlog Programa javnih potreba u sufinanciranju predškolskog odgoja Sisačko-moslavačke županije za 2011. godinu,
15. Prijedlog Programa javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačke županije za 2011. godinu,
16. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Sisačko-moslavačke županije za 2011. godinu,
17. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2011. godinu,
18. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana prihoda i rashoda za razdoblje 2011.-2013. godine Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije,
19. Prijedlog Operativnog plana poticanja malog gospodarstva, turizma, infrastrukture i komunalnih poslova u Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom 2011. godine,
20. Prijedlog Odluke o utvrđivanju liste subjekata za dodjelu bespovratnih novčanih potpora u turizmu za 2010. godinu,
21. Prijedlog Odluke o dodjeli bespovratne financijske pomoći gradovima i općinama Sisačko-moslavačke županije za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda na području Županije tijekom 2010. godine,
22. Prijedlog Odluke o usklađenju razvitka mreže dječjih vrtića u Sisačko-moslavačkoj županiji,
23. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju prirode u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2007.-2008. godinu,
24. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za poljoprivredu i ruralni razvitak,
25. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju doktora medicine i drugih zdravstvenih djelatnika za utvrđivanje nastupa, vremena i uzroka smrti građana umrlih izvan zdravstvenih ustanova za područje općine Topusko,
26. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju doktora medicine i drugih zdravstvenih djelatnika za utvrđivanje nastupa, vremena i uzroka smrti građana umrlih izvan zdravstvenih ustanova za područje općine Dvor.

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd