• 044 500 330

Saziv 2013- 2017.

11. sjednica Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije

Predsjednik Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije Željko Kardaš sazvao je 11. sjednicu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije koja će se održati 23. rujna 2010. godine u Gradskoj vijećnici Grada Siska s početkom u 10,00 sati.
Dnevni red 11. sjednice Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije je sljedeći:

1. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije,
2. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Sisačko-moslavačke županije za 2009. godinu Državnog ureda za reviziju – Područni ured Karlovac – Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Sisačko-moslavačke županije za 2009. godinu Državnog ureda za reviziju – Područni ured Karlovac,
3. Prijedlog Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika u upravnim tijelima Sisačko-moslavačke županije,
4. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o upravnim tijelima Sisačko-moslavačke županije.

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd