• 044 500 330

Saziv 2013- 2017.

10. sjednica Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije

Na temelju članka 29. Statuta Sisačko-moslavačke županije («Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije», broj 11/09, 5/10, 2/11 i 3/13), članka 26. i članka 92. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije («Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije», broj 14/09, 5/10, 2/11 i 3/13), predsjednik Županijske skupštine Željko Soldo sazvao je 10. sjednicu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije koja će se održati u ponedjeljak 9. ožujka 2015. godine u Gradskoj vijećnici Grada Siska, Rimska 26, s početkom u 10 sati prema sljedećem dnevnom redu:

1. Izvješće o stanju sigurnosti na području Sisačko-moslavačke županije za 2014. godinu – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području Sisačko-moslavačke županije za 2014. godinu,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
2. Strategija razvoja ljudskih potencijala Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2014. – 2020. godine – Zaključak o primanju na znanje Strategije razvoja ljudskih potencijala Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2014. – 2020. godine
Predlagatelj: Župan Sisačko – moslavačke županije
3. Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2015. i projekcija Plana za 2016. i 2017. godinu - Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2015. i projekcija Plana za 2016. i 2017. godinu,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
4. Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatnih ulaganja u nefinancijskoj imovini u osnovnim i srednjim školama Sisačko-moslavačke županije za 2015. godinu,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
5. Prijedlog Odluke o donošenju Akcijskog plana razvoja socijalnih usluga na području Sisačko-moslavačke županije za 2015. godinu,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
6. Prijedlog Odluke o prestanku zaštite spomenika prirode – hrasta lužnjaka na Trgu hrvatskih branitelja u Sisku,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
7. Prijedlog Izmjena i dopuna Plana zaštite i spašavanja s Planom civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izmjena i dopuna Plana zaštite i spašavanja s Planom civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
8. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Sisačko-moslavačke županije u 2014. godini – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Sisačko-moslavačke županije u 2014. godini,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
9. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Sisačko-moslavačke županije za 2015. godinu,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
10. Prijedlog Odluke o isplati razlike poticaja u poljoprivredi u Sisačko – moslavačkoj županiji za 2014. godinu za OPG Stjepan Stoček, Stara Subocka 91, 44330 Novska,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli bespovratne financijske pomoći gradovima i općinama Sisačko-moslavačke županije za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda na području Sisačko-moslavačke županije tijekom 2014. godine,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
12. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o naknadama za rad članovima radnih tijela župana,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
13. Izvješće o radu mrtvozorničke službe u 2014. godini – Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu mrtvozorničke službe u 2014. godini,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
14. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika,
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
15. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za zdravlje Sisačko-moslavačke županije,
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
16. Prijedlog Rješenja o razrješenju doktora medicine koji utvrđuje nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova za područje Grada Novske,
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
17. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za dodjelu javnih priznanja,
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
18. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi vijećnicima Županijske skupštine, predsjedniku i potpredsjednicima Županijske skupštine i radnim tijelima Županijske skupštine,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
19. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi vijećnicima Županijske skupštine, predsjedniku i potpredsjednicima Županijske skupštine i radnim tijelima Županijske skupštine,
Predlagatelj: 1/3 vijećnika Županijske skupštine
20. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije,
Predlagatelj: 1/3 vijećnika Županijske skupštine
21. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije,
Predlagatelj: 1/3 vijećnika Županijske skupštine
22. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Mandatnog povjerenstva,
Predlagatelj: 1/3 vijećnika Županijske skupštine
23. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja,
Predlagatelj: 1/3 vijećnika Županijske skupštine
24. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Odbora za Statut, Poslovnik i propise,
Predlagatelj: 1/3 vijećnika Županijske skupštine
25. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Odbora za financije i proračun,
Predlagatelj: 1/3 vijećnika Županijske skupštine
26. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Odbora za predstavke i pritužbe,
Predlagatelj: 1/3 vijećnika Županijske skupštine
27. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Odbora za gospodarski razvoj,
Predlagatelj: 1/3 vijećnika Županijske skupštine
28. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša,
Predlagatelj: 1/3 vijećnika Županijske skupštine
29. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Odbora za društvene djelatnosti,
Predlagatelj: 1/3 vijećnika Županijske skupštine
30. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Odbora za branitelje i žrtve iz Domovinskog rata.
Predlagatelj: 1/3 vijećnika Županijske skupštine

 

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd