• 044 500 330

Saziv 2013- 2017.

6. sjednica Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije

Predsjednik Županijske skupštine Željko Soldo, na temelju članka 29. Statuta Sisačko-moslavačke županije, za petak, 16. svibnja 2014. godine, sazvao je 6. sjednicu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije, koja će u Gradskoj vijećnici Grada Siska, Rimska 26, početi u 15.00 sati.


DNEVNI RED

1. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2013. godinu,
2. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije na dan 31.12.2013.,
3. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije Općinskom društvu Crvenog križa Topusko, Topusko za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju,
4. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije gospođi Jasminki Petek Krapljan za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju,
5. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije Kulturno – umjetničkom društvu „Moslavec“ Voloder za doprinos ugledu i promidžbi Sisačko-moslavačke županije,
6. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije Hrvatskom – pjevačkom društvu „Slavulj“ Petrinja, Petrinja za doprinosu ugledu i promidžbi Sisačko-moslavačke županije,
7. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za osnivanjem učeničkog doma u Sisku,
8. Prijedlog Odluke o poticanju razvoja i unapređenja lovstva u lovištima na području Sisačko – moslavačke županije u 2014. godini,
9. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog poziva za poticanje razvoja i unapređenja lovstva u lovištima na području Sisačko-moslavačke županije u 2014. godini,
10. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe u 2014. godini,
11. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb u Sisačko – moslavačkoj županiji u 2014. godini,
12. Vanjski plan zaštite i spašavanja od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za lokacije Ina Industrija nafte d.d. – Rafinerija nafte Sisak, JANAF d.d. Zagreb – Terminal Sisak, HEP proizvodnja d.o.o. – Termoelektrana Sisak – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Vanjskog plana zaštite i spašavanja od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za lokacije Ina Industrija nafte d.d. – Rafinerija nafte Sisak, JANAF d.d. Zagreb – Terminal Sisak, HEP proizvodnja d.o.o. – Termoelektrana Sisak,
13. Vanjski plan zaštite i spašavanja od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za pogon tvrtke Petrokemija d.d. Kutina – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Vanjskog plana zaštite i spašavanja od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za pogon tvrtke Petrokemija d.d. Kutina,
14. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko – moslavačke županije,
15. Izvješće o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova Sisačko – moslavačke županije za razdoblje siječanj – prosinac 2013. godine – Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova Sisačko – moslavačke županije za razdoblje siječanj – prosinac 2013. godine,
16. Izvješće o radu Županijskog savjeta za europske integracije Sisačko – moslavačke županije za 2013. godinu – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Županijskog savjeta za europske integracije Sisačko – moslavačke županije za 2013. godinu,
17. Izvješće o radu Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda u 2013. godini – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda u 2013. godini,
18. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za dodjelu donacija i poticanje razvoja i unapređenja lovstva u lovištima na području Sisačko – Moslavačke županije,
19. Prijedlog Rješenja o imenovanju zdravstvenih radnica koje utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova za područje Grada Petrinje,
20. Prijedlog Rješenja o razrješenju doktora medicine i drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova za područje Grada Novske.
 

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd