• 044 500 330

Saziv 2013- 2017.

5. sjednica Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije

Predsjednik Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije Željko Kardaš sazvao je 5. sjednicu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije koja će se održati 4. prosinca 2009. godine u Gradskoj vijećnici Grada Siska s početkom u 10,00 sati. Dnevni red 5. sjednice Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije je sljedeći:

1. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2009. godinu,
2. Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u športu Sisačko-moslavačke županije za 2009. godinu,
3. Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2009. godinu,
4. Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u školstvu Sisačko-moslavačke županije za 2009. godinu,
5. Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u sufinanciranju predškolskog odgoja Sisačko-moslavačke županije za 2009. godinu,
6. Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačke županije za 2009. godinu,
7. Prijedlog Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2010. godinu,
8. Prijedlog Projekcije Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2011. i 2012. godinu,
9. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2010. godinu,
10. Prijedlog Programa javnih potreba u športu Sisačko-moslavačke županije za 2010. godinu,
11. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2010. godinu,
12. Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2010. godinu,
13. Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu Sisačko-moslavačke županije za 2010. godinu,
14. Prijedlog Programa javnih potreba u sufinanciranju predškolskog odgoja Sisačko-moslavačke županije za 2010. godinu,
15. Prijedlog Programa javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačke županije za 2010. godinu,
16. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Sisačko-moslavačke županije za 2010. godinu,
17. Prijedlog Operativnog plana poticanja malog gospodarstva i turizma u Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom 2010. godine,
18. Prijedlog Odluke o donošenju «Akcijskog plana zaštite biološke raznolikosti rijeke Une i priobalnog područja»,
19. Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova izdavanja akata vezanih za gradnju iz članka 26. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji,
20. Prijedlog Mreže osnovnih škola na području Sisačko-moslavačke županije kojima je osnivač Sisačko-moslavačka županija,
21. Prijedlog Odluke o izdavanju jamstva Županijskoj upravi za ceste Sisačko-moslavačke županije za kreditno zaduženje,
22. Prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja županici Sisačko-moslavačke županije,
23. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije,
24. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije,
25. Prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru predsjednika i člana Odbora za društvene djelatnosti,
26. Prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša,
27. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Savjeta za poljoprivredu i ruralni razvitak,
28. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Komisije za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Sisačko-moslavačke županije,
29. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Županijskog povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga,
30. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Sisačko-moslavačke županije,
31. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije.

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd