Službena mrežna stranica Sisačko-moslavačke županije

  • 044 500 000

Saziv 2013- 2017.

3. sjednica Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije

Predsjednik Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije Željko Soldo sazvao je 3. sjednicu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije, koja će se održati 30. rujna (ponedjeljak) 2013. godine u Gradskoj vijećnici Grada Siska, Rimska 26, s početkom u 10,00 sati.

DNEVNI RED

1. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za razdoblje siječanj – lipanj 2013. godine,
2. Prijedlog Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije na dan 30.6.2013. godine – Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije na dan 30.6.2013. godine,
3. Izvješće o radu i poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Sisak za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2012. godine - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Sisak za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2012. godine.
4. Izvješće o radu i poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Petrinja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2012. godine - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Petrinja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2012. godine.
5. Prijedlog Odluke o adaptaciji i dogradnji građevine „Stare bolnice“ u Glini te prenamjeni u Dom socijalne skrbi – Dom za starije i nemoćne osobe Glina,
6. Prijedlog Odluke o proglašenju Sunjskog polja zaštićenim u kategoriji značajni krajobraz,
7. Prijedlog Izjave o osiguranim sredstvima za upravljanjem zaštićenim područjem značajni krajobraz Sunjsko polje,
8. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Sisačko-moslavačke županije u 2012. godini – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Sisačko-moslavačke županije u 2012. godini,
9. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Sisačko-moslavačke županije za 2013. godinu,
10. Prijedlog Odluke o donacijama za poticanje razvoja i unapređenja lovstva u lovištima na području Sisačko-moslavačke županije u 2013. godini,
11. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu donacija za poticanje razvoja i unapređenja lovstva u lovištima na području Sisačko-moslavačke županije u 2013. godini,
12. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za dodjelu donacija za poticanje razvoja i unapređenja lovstva u lovištima na području Sisačko-moslavačke županije u 2013. godini,
13. Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije,
14. Prijedlog Odluke o imenovanju predstavnika Sisačko-moslavačke županije u skupštinu Hrvatske zajednice županija,
15. Prijedlog rješenja o razrješenju članice i imenovanju člana Stožera zaštite i spašavanja Sisačko-moslavačke županije,
16. Prijedlog Rješenja o razrješenju zapovjednika i imenovanju zapovjednika Zapovjedništva Civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije,
17. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije,
18. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za dodjelu javnih priznanja,
19. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta za poljoprivredu i ruralni razvitak,
20. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Komisije za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Sisačko-moslavačke županije,
21. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova,
22. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Županijskog savjeta za europske integracije,
23. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Zaklade Iskra za nadarenu djecu Sisačko-moslavačke županije,
24. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog odbora Zaklade „Viktorija“ za djecu oboljelu od zloćudnih i drugih teških bolesti s područja Sisačko-moslavačke županije,
25. Prijedlog Rješenja o imenovanju doktora medicine i drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova za područje Općine Dvor.
 

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-000

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

zpd
 

facebook1