• 044 500 330

Saziv 2013- 2017.

2. sjednica Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije

Predsjednik Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije Željko Soldo sazvao je  2. sjednicu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije, koja će se održati 8. srpnja (ponedjeljak) 2013. godine u Gradskoj vijećnici Grada Siska, Rimska 26, s početkom u 10,00 sati.

 

DNEVNI RED

1. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za Statut i Poslovnik,

2. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za financije i proračun,

3. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za predstavke i pritužbe,

4. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za gospodarski razvoj,

5. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša,

6. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za društvene djelatnosti,

7. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za branitelje i žrtve iz Domovinskog rata,

8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Lječilišta „Topusko“ Topusko,

9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti i jamstva Domu za starije i nemoćne osobe Sisak za dugoročno zaduživanje,

10. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije za 2013. godinu od dana njenog konstituiranja,

11. Izvješće o radu s izvješćem o financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice Sisačko-moslavačke županije u 2012. godini – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu s izvješćem o financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice Sisačko-moslavačke županije u 2012. godini,

12. Izvješće o radu Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Sisačko-moslavačke županije za 2012. godinu – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Sisačko-moslavačke županije za 2012. godinu,

13. Izvješće o radu Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga Sisačko-moslavačke županije u 2012. godini - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga Sisačko-moslavačke županije u 2012. godini,

14. Prijedlog Odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije,

15. Prijedlog Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Sisačko-moslavačke županije,

16. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članice Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika.

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd