• 044 500 330

Saziv 2013- 2017.

Konstituirajuća sjednica Županijske skupštine

Temeljem članka 87. stavak 2. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine" broj 144/12) i Odluke Ministarstva uprave KLASA: 023-01/13-01/284 URBROJ: 515- 02-02-01/1-13-16 od 29. svibnja 2013. godine predstojnica Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji Kata Lerotić sazvala je konstituirajuću sjednicu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije za 19. lipnja 2013. godine u 10.00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Siska, Rimska ulica 26.

DNEVNI RED

Utvrđivanje kvoruma

1. Izbor Mandatnog povjerenstva

2. Izvješće Mandatnog povjerenstva

- utvrđivanje člana Županijske skupštine koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika

- svečana prisega članova Županijske skupštine

3. Izbor Odbora za izbor i imenovanja

4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Županijske skupštine

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd