• 044 500 330

Saziv 2013- 2017.

27. sjednica Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije

Predsjednik Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije Željko Kardaš sazvao je 27. sjednicu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije koja će se održati 18. ožujka 2013. godine u Gradskoj vijećnici Grada Siska s početkom u 10,00 sati.

Dnevni red

 

1. Kapitalni projekti u Sisačko – moslavačkoj županiji – informacija,

2. Izvješće o stanju sigurnosti na području Sisačko-moslavačke županije za 2012. godinu,

3. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2012. godinu,

4. Izvješće o izvršenju Financijskog plana prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za 2012. godinu Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije - Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izvješće o izvršenju Financijskog plana prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za 2012. godinu Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije,

5. Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Sisačko-moslavačke županije,

6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije,

7. Prijedlog Plana građenja, održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na području Sisačko-moslavačke županije – Prijedlog Zaključka o davanju pozitivnog mišljenja na Prijedlog Plana građenja, održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na području Sisačko-moslavačke županije,

8. Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa rada i razvoja Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2012. godinu – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Godišnjeg programa rada i razvoja Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2012. godinu,

9. Prijedlog Odluke o prihvaćanju projekta rekonstrukcije kompleksa Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak – izgradnja središnjeg paviljona,

10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za osnivanje prava građenja Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak,

11. Prijedlog Odluke o izmjenama uvjeta iz programa kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2001. godini, 2002. godini i 2003. godini odobrenih od strane Sisačko-moslavačke županije,

12. Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatnih ulaganja u nefinancijskoj imovini u osnovnim i srednjim školama Sisačko-moslavačke županije za 2013. godinu,

13. Prijedlog Odluke o određivanju naknade predsjedniku i članovima upravnog vijeća Doma za psihički bolesne odrasle osobe  Petrinja,

14. Izvješće o radu Županijskog savjeta za europske integracije za 2012. godinu – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Županijskog savjeta za europske integracije za 2012. godinu,

15. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih Sisačko-moslavačke županije,

16. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članice Županijske koordinacije za ljudska prava,

17. Prijedlog Rješenja o imenovanju doktora medicine i drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova za područje Općine Popovača,

18. Prijedlog Rješenja o imenovanju doktora medicine i drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova za područje Općine Gvozd,

19. Prijedlog Rješenja o imenovanju doktora medicine i drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova za područje Grada Novske

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd