• 044 500 330

Saziv 2013- 2017.

26. sjednica Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije

Predsjednik Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije Željko Kardaš sazvao je 26. sjednicu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije koja će se održati 28. siječnja 2013. godine u Gradskoj vijećnici Grada Siska s početkom u 10,00 sati.

DNEVNI RED

1. Prijedlog Odluke o sanaciji Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak,

2. Prijedlog Odluke o sanaciji Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot“ Popovača,

3. Prijedlog Odluke o sanaciji Lječilišta „Topusko“ Topusko,

4. Prijedlog Odluke o sanaciji Doma zdravlja Sisak,

5. Prijedlog Odluke o sanaciji Doma zdravlja Petrinja,

6. Prijedlog Odluke o sanaciji Doma zdravlja Kutina,

7. Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Lječilišta „Topusko“,

8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak o usklađivanju djelatnosti,

9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot“ Popovača o usklađivanju djelatnosti,

10.  Prijedlog Odluke o prihvaćanju projekta izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije Zavoda za forenzičku psihijatriju Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot“ Popovača,

11.  Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Neuropsihijatrijskoj bolnici „Dr. Ivan Barbot“ Popovačaza osnivanje prava građenja,

12.  Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije Sisačko-moslavačke županije u 2012. godini,

13.  Prijedlog Odluke o donošenju Plana energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije Sisačko-moslavačke županije za 2013. godinu,

14.  Prijedlog Odluke o kriterijima za raspodjelu sredstava pomoći općinama i gradovima na području Sisačko-moslavačke županije za 2013. godinu,

15.   Izvješće o radu županice Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2012. godine – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu županice Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2012. godine,

16.  Prijedlog Odluke o donošenju Plana razvoja socijalnih usluga Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2011. – 2014. godine,

17.  Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za obavljanje pregleda umrlih osoba i putnih troškova mrtvozornika,

18.  Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Sisačko-moslavačke županije,

19.   Izvješća o radu Zaklade Iskra za nadarenu djecu Sisačko-moslavačke županije za 2012. godinu, - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Zaklade Iskra za nadarenu djecu Sisačko-moslavačke županije za 2012. godinu,

20.   Izvješće o radu Zaklade „Viktorija“ za djecu oboljelu od zloćudnih i drugih teških bolesti s područja Sisačko-moslavačke županije za 2012. godinu – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Zaklade „Viktorija“ za djecu oboljelu od zloćudnih i drugih teških bolesti s područja Sisačko-moslavačke županije za 2012. godinu,

21.  Prijedlog Rješenja o imenovanju doktora medicine i drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova za područje Grada Siska,

22.  Prijedlog Rješenja o imenovanju doktora medicine i drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova za područje Grada Petrinje,

23.  Prijedlog Rješenja o imenovanju doktora medicine i drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova za područje Grada Hrvatske Kostajnice,

24.  Prijedlog Rješenja o imenovanju doktora medicine i drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova za područje Grada Gline,

25.  Prijedlog Rješenja o imenovanju doktora medicine i drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova za područje Grada Kutine,

26.  Prijedlog Rješenja o imenovanju doktora medicine i drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova za područje Općine Topusko,

27.  Prijedlog Rješenja o imenovanju doktora medicine i drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova za područje Općine Velika Ludina,

28.  Prijedlog Rješenja o imenovanju doktora medicine i drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova za područje Općine Lekenik,

29.  Prijedlog Rješenja o imenovanju doktora medicine i drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova za područje Općine Dvor,

30.  Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za zdravlje Sisačko-moslavačke županije,

31.  Prijedlog Rješenja o razrješenju članice Županijskog povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga,

32.  Prijedlog Rješenja o razrješenju suca porotnika za mladež Općinskog suda u Sisku.

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd