• 044 500 330

Saziv 2013- 2017.

25. sjednica Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije

Predsjednik Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije Željko Kardaš sazvao je 25. sjednicu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije koja će se održati 26. studenog 2012. godine u Gradskoj vijećnici Grada Siska s početkom u 10,00 sati.

Dnevni red 25. sjednice Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije je sljedeći:

1.      Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2012. godinu,

2.      Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2012. godinu,

3.      Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u školstvu Sisačko-moslavačke županije za 2012. godinu,

4.      Prijedlog Odluke o dopuni Programa javnih potreba u sufinanciranju predškolskog odgoja Sisačko-moslavačke županije za 2012. godinu,

5.      Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačke županije za 2012. godinu,

6.      Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Sisačko-moslavačke županije za 2012. godinu,

7.      Prijedlog Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2013. godinu i Projekcije za 2014. i 2015. godinu,

8.      Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2013. godinu,

9.      Prijedlog Programa javnih potreba u športu Sisačko-moslavačke županije za 2013. godinu,

10.  Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2013. godinu,

11.  Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2013. godinu,

12.  Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu Sisačko-moslavačke županije za 2013. godinu,

13.  Prijedlog Programa javnih potreba u sufinanciranju predškolskog odgoja Sisačko-moslavačke županije za 2013. godinu,

14.  Prijedlog Programa javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačke županije za 2013. godinu,

15.  Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Sisačko-moslavačke županije za 2013. godinu,

16.  Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana prihoda i rashoda za razdoblje 2013.-2015. godine Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije,

17.  Prijedlog Operativnog plana poticanja malog gospodarstva, turizma, infrastrukture i komunalnih poslova u Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom 2013. godine,

18.  Prijedlog Programa energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije Sisačko-moslavačke županije za 2013. godinu,

19.  Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije za 2013. godinu,

20.  Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Lječilištu «Topusko» za odgodu otplate glavnice i produljenja roka otplate kredita,

21.  Prijedlog Odluke o utvrđivanju liste za dodjelu donacija za poticanje razvoja i unapređenja lovstva u lovištima na području Sisačko-moslavačke županije u 2012. godini,

22.  Prijedlog Odluke o dodjeli bespovratne financijske pomoći gradovima i općinama Sisačko-moslavačke županije za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda na području Županije tijekom 2012. godine,

23.  Prijedlog Odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad Domom za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja,

24.  Prijedlog Plana zaštite i spašavanja Sisačko-moslavačke županije – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju plana zaštite i spašavanja Sisačko-moslavačke županije,

25.  Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Kutina o usklađivanju djelatnosti Doma zdravlja Kutina,

26.  Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Lječilišta «Topusko» o usklađivanju djelatnosti Lječilišta «Topusko»,

27.  Prijedlog Zaključka o davanju prijedloga za izmjenu Mreže hitne medicine,

28.  Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta za socijalnu skrb u Sisačko-moslavačkoj županiji,

29.  Prijedlog Odluke o utvrđivanju prijedloga za opoziv i izbor člana Nadzornog odbora Razvojne agencije Simora d.o.o.,

30.  Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Sisku,

31.  Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Sisku.

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd