Službena mrežna stranica Sisačko-moslavačke županije

  • 044 500 000

Saziv 2013- 2017.

23. sjednica Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije

Predsjednik Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije Željko Kardaš sazvao je 23. sjednicu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije koja će se održati 11. lipnja 2012. godine u Gradskoj vijećnici Grada Siska s početkom u 12,30 sati.
Dnevni red 23. sjednice Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije je sljedeći:

1. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Sisačko-moslavačke županije u 2011. godini - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Sisačko-moslavačke županije u 2011. godini,
2. Izvješće o radu Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga Sisačko-moslavačke županije u 2011. godini - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga Sisačko-moslavačke županije u 2011. godini,
3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o pokretanju postupka reprograma kredita Lječilišta „Topusko“,
4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije za 2012. godinu,
5. Prijedlog Rješenja o imenovanju članice Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova,
6. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata.

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-000

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

zpd
 

facebook1