Službena mrežna stranica Sisačko-moslavačke županije

  • 044 500 000

Saziv 2013- 2017.

22. sjednica Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije

Predsjednik Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije Željko Kardaš sazvao je 22. sjednicu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije koja će se održati 21. svibnja 2012. godine u Gradskoj vijećnici Grada Siska s početkom u 10,00 sati.
Dnevni red 22. sjednice Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije je sljedeći:

1. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2012. godinu,
2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti i jamstva Županijskoj upravi za ceste Sisačko-moslavačke županije za dugoročno zaduživanje,
3. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije gospodinu Ludwigu Baueru za životno djelo,
4. Prijedlog Odluke kojom se posmrtno akademskom slikaru Ivanu Milatu dodjeljuje Povelja zahvalnosti Sisačko-moslavačke županije,
5. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije gospođi Marici Pernar iz Siska za doprinos ugledu i promidžbi Sisačko-moslavačke županije,
6. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije gospođi Ljubici Ivšić iz Siska za doprinos ugledu i promidžbi Sisačko-moslavačke županije,
7. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije gospodinu dr.Vladimiru Mičetiću iz Kutine za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju,
8. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije Humanitarnom društvu «Sveti Kvirin» iz Siska za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju,
9. Izvješće o radu s Izvješćem o financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice Sisačko-moslavačke županije u 2011. godini – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu s Izvješćem o financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice Sisačko-moslavačke županije u 2011. godini,
10. Izvješće o radu Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Sisačko-moslavačke županije za 2011. godinu – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Sisačko-moslavačke županije za 2011. godinu,
11. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Sisačko-moslavačke županije u 2011. godini – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Sisačko-moslavačke županije u 2011. godini,
12. Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća Sisačko-moslavačke županije – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća Sisačko-moslavačke županije.

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-000

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

zpd
 

facebook1