• 044 500 330

Saziv 2013- 2017.

21. sjednica Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije

Predsjednik Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije Željko Kardaš sazvao je 21. sjednicu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije koja će se održati 20. travnja (petak) 2012. godine u Gradskoj vijećnici Grada Siska, Rimska 26, s početkom u 10,00 sati.

DNEVNI RED

1. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2011. godinu,
2. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izvješće o izvršenju Financijskog plana prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za 2011. godinu Županijske uprave za ceste Sisačko-moslaavačke županije,
3. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2012. godinu,
4. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2012. godinu,
5. Prijedlog Odluke o dopuni Programa javnih potreba u školstvu za 2012. godinu,
6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačke županije za 2012. godinu,
7. Prijedlog Odluke o dopuni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Sisačko-moslavačke županije za 2012. godinu,
8. Prijedlog Odluke o izgradnji nove Osnovne škole sa športskom dvoranom u Popovači,
9. Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju Sisačko-moslavačke županije,
10. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o izgradnji građevine Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije,
11. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine – poslovne zgrade za potrebe Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije,
12. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Domu za starije i nemoćne osobe Petrinja za kreditno zaduženje,
13. Prijedlog Odluke o kriterijima za raspodjelu sredstava pomoći općinama i gradovima na području Sisačko-moslavačke županije za 2012. godinu,
14. Priijedlog Plana razvoja poduzetničkih zona na području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2012.-2014. godine,
15. Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije,
16. Prijedlog Odluke o promjeni naziva Obrtničke škole Sisak,
17. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije za 2012. godinu,
18. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Akcijskog plana za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 2015. godine,
19. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika,
20. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Savjeta za europske integracije,
21. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog odbora Zaklade «Viktorija» za djecu oboljelu od zloćudnih i drugih teških bolesti s područja Sisačko-moslavačke županije,
22. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije,
23. Prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru predsjednika i člana Odbora za društvene djelatnosti,
24. Prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša,
25. Prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za Statut, Poslovnik i propise.

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd