• 044 500 330

Saziv 2013- 2017.

20. sjednica Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije

Predsjednik Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije Željko Kardaš sazvao je 20. sjednicu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije koja će se održati 20. veljače 2012. godine u Gradskoj vijećnici Grada Siska s početkom u 10,00 sati.
Dnevni red 20. sjednice Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije je sljedeći:
1. Izvješće o stanju sigurnosti na području Sisačko-moslavačke županije za 2011. godinu – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području Sisačko-moslavačke županije za 2011. godinu,
2. Izvješće o radu županice Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2011. godine – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu županice Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2011. godine,
3. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za davanje u zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj III/138 «Žažina»,
4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije,
5. Prijedlog Odluke o izgradnji građevine Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije,
6. Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Opće bolnice «Dr.Ivo Pedišić» Sisak,
7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Kutina o uređenju prostora za rodilište,
8. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih, odnosno upravnih odbora trgovačkih društava u kojima Sisačko-moslavačka županija ima dionice ili udjele u vlasništvu,
9. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Sisačko-moslavačke županije u 2011. godini – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Sisačko-moslavačke županije u 2011. godini,
10. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Sisačko-moslavačke županije za 2012. godinu,
11. Prijedlog Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Sisačko-moslavačke županije za 2012. godinu – Prijedlog Zaključka o davanju pozitivnog mišljenja na Prijedlog Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Sisačko-moslavačke županije za 2012. godinu,
12. Izvješće o radu Zaklade Iskra za nadarenu djecu Sisačko-moslavačke županije za 2011. godinu – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Zaklade Iskra za nadarenu djecu Sisačko-moslavačke županije za 2011. godinu,
13. Izvješće o radu Zaklade «Viktorija» za djecu oboljelu od zloćudnih i drugih teških bolesti s područja Sisačko-moslavačke županije za 2011. godinu – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Zaklade «Viktorija» za djecu oboljelu od zloćudnih i drugih teških bolesti s područja Sisačko-moslavačke županije za 2011. godinu,
14. Izvješće o radu Županijskog savjeta za europske integracije za 2011. godinu – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Županijskog savjeta za europske integracije za 2011. godinu,
15. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana i imenovanju članice Županijskog povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga,
16. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova.

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd