Saziv 2013- 2017.

Sjednica Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije

Predsjednik Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije Željko Kardaš, na zahtjev 19 vijećnika Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije, sazvao je sjednicu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije koja će se održati 6. prosinca 2011. godine u Gradskoj vijećnici Grada Siska s početkom u 10,00 sati.

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
 
zpd