Saziv 2013- 2017.

3. sjednica Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije

Predsjednik Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije Željko Kardaš sazvao je 3. sjednicu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije koja će se održati dana 31. srpnja 2009. godine s početkom u 12,00 sati.
Dnevni red:

 1. Prijedlog Statuta Sisačko-moslavačke županije,
 2. Prijedlog Statutarne odluke o određivanju broja pripadnika nacionalnih manjina u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije,
 3. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2008. godinu,
 4. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za razdoblje siječanj – lipanj 2009. godine,
 5. Izvješće Državnog ureda za reviziju – Područni ured Sisak o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Sisačko-moslavačke županije za 2008. godinu – Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća Državnog ureda za reviziju – Područni ured Sisak o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Sisačko-moslavačke županije za 2008. godinu,
 6. Izvješće o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova Sisačko-moslavačke županije za razdoblje I.-XII. 2008. godine – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova Sisačko-moslavačke županije za razdoblje I.-XII.2008. godine,
 7. Izvješće o radu i poslovanju domova za starijie i nemoćne osobe u Sisačko-moslavačkoj županiji za razdoblje I.-XII.2008. godine – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju domova za starijie i nemoćne osobe u Sisačko-moslavačkoj županiji za razdoblje I.-XII.2008. godine,
 8. Izvješće o radu Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga Sisačko-moslavačke županije u 2008. godini – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga Sisačko-moslavačke županije u 2008. godini,
 9. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Sisačko-moslavačke županije u 2008. godini – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za prava pacijenata Sisačko-moslavačke županije u 2008. godini,
 10. Izvješće o kakvoći zraka tijekom 2008. godine u Sisačko-moslavačkoj županiji – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o kakvoći zraka tijekom 2008. godine u Sisačko-moslavačkoj županiji,
 11. Prijedlog Odluke o određivanju naknade predsjedniku i članovima upravnih vijeća domova za starije i nemoćne osobe u Sisku i Petrinji.

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
 
zpd