• 044 500 330

Saziv 2013- 2017.

16. sjednica Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije

Predsjednik Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije Željko Kardaš sazvao je 16. sjednicu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije koja će se održati 2. kolovoza 2011. godine u Gradskoj vijećnici Grada Siska s početkom u 10,00 sati.
Dnevni red 16. sjednice Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije je sljedeći:

1. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za razdoblje siječanj – lipanj 2011. godine,
2. Izvješće o izvršenju Financijskog plana prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za I.-VI. 2011. godine Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije – Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izvješće o izvršenju Financijskog plana prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za I.-VI. 2011. godine Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije,
3. Izvješće o radu županice Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2011. godine – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu županice Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2011. godine,
4. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Sisačko-moslavačke županije za 2010. godinu Državnog ureda za reviziju – Područni ured Bjelovar – Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Sisačko-moslavačke županije za 2010. godinu Državnog ureda za reviziju – Područni ured Bjelovar,
5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Sisačko-moslavačke županije za produljenje roka otplate kredita,
6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice «Dr.Ivo Pedišić» Sisak kojom se odobrava prodaja osnovnih sredstava,
7. Prijedlog Odluke o donacijama za poticanje razvoja i unapređenja lovstva u lovištima na području Sisačko-moslavačke županije u 2011. godini,
8. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu donacija za poticanje razvoja i unapređenja lovstva u lovištima na području Sisačko-moslavačke županije u 2011. godini,
9. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za dodjelu donacija za poticanje razvoja i unapređenja lovstva u lovištima na području Sisačko-moslavačke županije u 2011. godini.

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd