Saziv 2013- 2017.

15. sjednica Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije

Predsjednik Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije Željko Kardaš sazvao je 15. sjednicu Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije koja će se održati 16. lipnja 2011. godine u Gradskoj vijećnici Grada Siska s početkom u 12,30 sati.
Dnevni red 15. sjednice Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije je sljedeći:

1. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije gospodinu Ivanu Antolčiću za životno djelo,
2. Prijedlog Odluke kojom se posmrtno Velimiru Kvesiću dodjeljuje Nagrada Sisačko-moslavačke županije za životno djelo,
3. Prijedlog Odluke o dodjeli Povelje zahvalnosti Sisačko-moslavačke županije 2. Gardijskoj brigadi «Gromovi»,
4. Prijedlog Odluke o dodjeli Povelje zahvalnosti Sisačko-moslavačke županije 2. Pješačkoj bojni «Banijska oluja»,
5. Prijedlog Odluke kojom se posmrtno brigadiru Stjepanu Grgcu dodjeljuje Povelja zahvalnosti Sisačko-moslavačke županije,
6. Prijedlog Odluke kojom se posmrtno brigadiru Predragu Matanoviću dodjeljuje Povelja zahvalnosti Sisačko-moslavačke županije,
7. Prijedlog Odluke o dodjeli Povelje zahvalnosti Sisačko-moslavačke županije svećeniku Stjepanu Levaniću,
8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Domu za starije i nemoćne osobe Sisak za osnivanje Podružnice u Kutini,
9. Izvješće o radu s Izvješćem o financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice Sisačko-moslavačke županije u 2010. godini - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu s Izvješćem o financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice Sisačko-moslavačke županije u 2010. godini,
10. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Sisačko-moslavačke županije u 2010. godini - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Sisačko-moslavačke županije u 2010. godini,
11. Prijedlog Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih, odnosno upravnih odbora trgovačkih društava u kojima Sisačko-moslavačka županija ima dionice ili udjele u vlasništvu,
12. Prijedlog Pravilnika o vrednovanju predloženih programa u kulturi Sisačko-moslavačke županije,
13. Pravilnik i kriteriji za kategorizaciju i sufinanciranje športa na području Sisačko-moslavačke županije - Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik i kriterije za kategorizaciju i sufinanciranje športa na području Sisačko-moslavačke županije,
14. Pravilnik i kriteriji za kategorizaciju i sufinanciranje tehničke kulture na području Sisačko-moslavačke županije - Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik i kriterije za kategorizaciju i sufinanciranje tehničke kulture na području Sisačko-moslavačke županije.

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
 
zpd