• 044 500 330

Sufinanciranje razvoja lovstva na području SMŽ za 2021/2022 godinu

Sufinanciranje razvoja lovstva na području Sisačko-moslavačke županije za 2021/2022 godinu

 

PRAVNI TEMELJ
-Zakon o lovstvu (NN 99/18,32/19,32/20) ,te Program razvoja lovstva na području Sisačko-moslavačke županije za 2018-2022

CILJ
Unapređenje cjelokupnog stanja u lovištima (na području Sisačko-moslavačke županije je uspostavljeno ukupno 28 državnih i 38 zajedničkih lovišta),kako na planu biološke i ekološke ravnoteže prirodnog staništa i matičnog fonda autohtone divljači i ostalih životinjskih vrsta, lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata, mjera za sprečavanje širenja zaraznih bolesti, razvoja lovnog turizma, propisanog skladištenja i prometa divljači, tako i na planu nabave potrebnih sredstava i poduzimanja svih mjera zaštite šteta koje divljač prouzroči u lovištima.

PROVEDBA
Projekt se provodi putem Javnog poziva na koji su se mogli javiti lovoovlaštenici spomenutih lovišta uspostavljenih na području Sisačko-moslavačke županije, a u svrhu sufinanciranja slijedećih mjera:

1.Razvoj i unapređenje lovstva
1.1 kupnja , gradnja, rekonstrukcija i opremanje lovačkih domova
1.2 gradnja, rekonstrukcija i opremanje hladnjača za prihvat mesa divljači i objekata za obradu i skladištenje odstrijeljene divljači
1.3 unapređenje lovnotehničkih i lovnogospodarskih objekata (hranilišta, pojilišta, solišta, spremišta za hranu, sabirališta i zimovališta za pernatu divljač, ograde, uskočnice, kolibe)
2.Sprečavanje šteta od divljači i na divljači
2.1 nabava kemijskih i mehaničkih repelenata (električnih pastira, plinskih topova)
2.2 zaštita od bolesti

VRIJEDNOST PROJEKTA
Na temelju provedenog Javnog poziva pravo na financijske potpore za provedbu prethodno navedeni mjera ostvarilo je ukupno 21 lovoovlaštenika, a ukupan iznos potpora je 253.332,33 kune.

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd