• 044 500 330

Poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2022. godinu

Poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2022. godinu

DATUM OBJAVE: 31. listopada 2022. godine

ROK ZA DOSTAVU PRIJAVA: do 21. studenog 2022. godine

CILJEVI: Poticajnim mjerama nastojimo pojačati konkurentnost postojećih poljoprivrednih proizvođača i pomoći novim poljoprivrednim proizvođačima u pokretanju njihove proizvodnje kao i povećati dohodovnost obiteljskih poljoprivrednih proizvođača.

STRATEŠKA UTEMELJENOST: Poljoprivreda je strateška gospodarska grana Sisačko-moslavačke županije. Temeljem Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine kao i Višegodišnjeg financijskog okvira EU za vremensko razdoblje 2021.-2027. godine potpore u poljoprivredi provode se sukladno posebnog cilja:

PC6. Razvoj održive poljoprivrede/Povećanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje

Mjere posebnog cilja:
6.1. Potpore razvoju poljoprivredne proizvodnje
6.2. Potpora izradi i provedbi razvojnih programa, projekata, stručnih studija, projekata u
interesu Sisačko-moslavačke županije
6.3. Promocija i promidžba proizvoda i ruralnog područja Sisačko-moslavačke županije
6.4. Potpore korisnicima prva lova

Specifični ciljevi:
- aktiviranje postojećih poljoprivrednih resursa koji nisu u funkciji,
- povećanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača i djelatnosti,
- poticanje demografske revitalizacije ruralnog prostora,
- povećanje održivosti poljoprivrednog gospodarstva te očuvanje ekosustava.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI I TROŠKOVI:

1.ULAGANJA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU
1.1. podizanje novih i/ili rekonstrukcija postojećih višegodišnjih nasada autohtone sorte škrlet (nabava certificiranog sadnog materijala) na površini od najmanje 0,10 ha u vinogradarstvu
Intenzitet potpore po korisniku:
1.2. nabava nacionalne teglice za med Hrvatskog pčelarskog saveza sukladno članku 3. i 4. Pravilnika o nacionalnoj staklenci za med hrvatskog podrijetla

2.UNAPREĐENJE I OČUVANJE GENETSKOG POTENCIJALA U STOČARSTVA

2.1. poticanje uzgojno valjanih junica za proizvodnju mesa i mlijeka
2.2. nabava rasplodnih licenciranih bikova
2.3. uzgoj i držanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (licencirani pastusi i ocjenjene/klasirane kobile hrvatskog posavca i hrvatskog hladnokrvnjaka te krmača i nerastova banijske šare svinje)
2.4. nabava i uzgoj uzgojno valjanih nazimica i nabava nerastova
2.5. nabava rasplodnih ovaca i koza
2.6. pomoć pri očuvanju pčelinjeg fonda

3.OKRUPNJAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
Potpora za okrupnjavanje vlastitog zemljišnog poljoprivrednog posjeda i unapređenja poljoprivredne proizvodnje dodijelit će se korisniku koji je u cilju okrupnjavanja imao troškove sređivanja imovinsko-pravnih odnosa radi stjecanja prava vlasništva najviše do 5 ha.

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd