Oglasna ploča

POSTUPAK IZRADE IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTOROG PLANA SMŽ - Obavijest o javnoj raspravi

Javna rasprava i javni uvid, u trajanju od trideset (30) dana, će se održati od 16. kolovoza 2023. godine do 15. rujna 2023. godine. Javno izlaganje će se održati dana 7. rujna 2023. godine u 10,00 sati u prostorijama Kulturno povijesnog centra u Sisku, Tomislavova 5, SISAK.

Uvid u Plan i Stratešku studiju moći će se obaviti svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 sati u prostorijama Sisačko-moslavačke županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu u Sisku (prizemlje, soba broj 3), Zagrebačka cesta 44, SISAK. Plan, Strateška studija, Ne-tehnički sažetak Strateške studije će biti objavljeni na internetskim stranicama Sisačko-moslavačke županije danom početka javne rasprav


Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
 
zpd